Cursus Immunohematologische Diagnostiek II B, klinische benadering

Terug naar overzicht

Omschrijving

De cursus vindt plaats op donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018. De cursus vindt doorgang wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Direct inschrijven.

Sanquin Bloedvoorziening verzorgt de cursus Immunohematologische Diagnostiek II B (module met name geschikt voor clinici, vanwege link IHD-gerelateerde transfusieproblemen met de kliniek). Hiermee vergroot u uw kennis van Immunohematologische Diagnostiek. Daarnaast ontwikkelt u uw adviesvaardigheden ten aanzien van immunohematologische vraagstukken. U leert testuitslagen op een juiste wijze interpreteren en op basis van testuitslagen adequaat te behandelen of te adviseren aan betrokken partijen.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kunt u:
• (Complexe) laboratoriumtestuitslagen interpreteren en adviseren over vervolgonderzoek.
• Laboratoriumuitslagen plaatsen in het klinisch beeld van patiënten en daarmee  behandelen of adviezen geven.
• Na (complexe) transfusiereacties het juiste laboratoriumonderzoek aanvragen en de testuitslagen daarvan interpreteren.
• Aan de hand van de resultaten van immunohematologisch onderzoek een overwogen transfusieadvies formuleren.

Voor wie
De cursus Immunohematologische Diagnostiek II B is interessant voor:
• Medisch specialisten. Voor deze groep is er ter oriëntatie op het laboratoriumonderzoek een vragenset ontworpen om voorafgaand aan de module op het eigen laboratorium een aantal bepalingen in de praktijk te zien en kennis te nemen van de richtlijn bloedtransfusie. Tijdens een speciaal voor deze groep ingericht ochtendprogramma op de eerste cursusdag wordt dit voorwerk besproken en een inleiding in de immunohematologie verzorgd.
• Klinisch chemici (i.o.). Deze module overlapt deels de module Immunohematologische Diagnostiek IIA. Het ochtendprogramma van de eerste cursusdag van module Immunohematologische Diagnostiek IIB is voor klinisch chemici (i.o.) niet geschikt en voor niet-medisch specialisten start de module dus met het middagprogramma.
• Belangstellenden die meer willen leren over immunohematologische diagnostiek.

Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op minimaal HBO-niveau vereist. U bent bekend met basale principes van Immunohematologische Diagnostiek zoals erytrocytenbloedgroepen, irregulaire antistoffen en compatibiliteitstesten. Deze principes leert u in de cursus Immunohematologische Diagnostiek I en Immunohematologische Diagnostiek IIA.

Laatst bewerkt op: 10 oktober 2017

Programma

Programma
Tijdens de cursus Immunohematologische Diagnostiek II B komen de volgende onderwerpen aan bod:
• ABO/Rhesus bloedgroepbepalingen
• Irregulaire Erytrocyten Antistoffen,en betekenis voor selectie erytrocyteneenheden
• Selectie erytrocyteneenheden in de context van de Richtlijn Bloedtransfusie
• Transfusiereacties
• Autoimmuunhemolytische anemie
• Hemolyse bij de pasgeborene
• Trombocyten en granulocyten alloantistoffen
• Selectie trombocyten bij refractoriteit

Laatst bewerkt op: 15 oktober 2015

Praktisch

Duur
De cursus beslaat twee dagen. Het ochtendprogramma van de eerste cursusdag staat alleen open voor clinici.
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 16 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Sanquin in Amsterdam:

Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Datum
De cursus vindt plaats op donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018. Direct inschrijven.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 200 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal
Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden. De verplichte stof van de cursus Immunohematologische Diagnostiek II B bestaat uit het volgende materiaal:

  • syllabus erytrocytenserologie, ISBN: 90-5267-029-3
  • syllabus practical transfusion medicine
  • richtlijn bloedtransfusie
  • Sanquin bloedwijzer deel I en II


Certificaat
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Immunohematologische Diagnostiek II B.

Accreditatie
De cursus IHD IIB is door het NIV en NVKC geaccrediteerd voor 11 punten.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Immunohematologische Diagnostiek IIB contact op met de afdeling HRD (onderwijs en opleidingen):

Sanquin
Afdeling HRD
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

E opleidingen@sanquin.nl
T 06 12 14 38 88

Laatst bewerkt op: 10 oktober 2017

Inschrijven

Meld u nu aan voor de cursus Immunohematologische Diagnostiek II B via het aanmeldingsformulier.
Aanmeldingen behandelen we in volgorde van binnenkomst. Is het maximum aantal cursisten bereikt, dan vormen we een wachtlijst. U krijgt hiervan bericht.

Laatst bewerkt op: 14 april 2017