Cursus Toepassing van Bloedproducten

Terug naar overzicht

Omschrijving

De cursusdatum is nog onbekend. De cursus vindt doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Direct inschrijven.

Sanquin Bloedvoorziening verzorgt de cursus Toepassing van bloedproducten. Deze cursus behandelt de aspecten die samenhangen met de specificaties van bloedproducten, indicaties voor toepassing en bijwerkingen. De kennis die u tijdens de cursus opdoet stelt u in staat om indicaties en productkeuzes te bepalen.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kunt u:

 • Oordelen over de geschiktheid van (afgekeurde) donors in geval van bestemde donaties of situaties van ‘compassionate need’.
 • Informatie verstrekken en voorlichten over het beleid en de richtlijnen ten aanzien van bloedtransfusie en langhoudbare bloedproducten.
 • Adviseren over de indicaties, productkeuzen en toediening van kort- en langhoudbare bloedproducten.
 • Adviseren in geval van transfusiereacties en andere nevenwerkingen en voorstellen geven voor diagnostiek en behandeling.

Voor wie
De cursus Toepassing van bloedproducten is bestemd voor professionals werkzaam in de keten van bloedtransfusieketen en vormt een onderdeel van de opleiding tot transfusiearts bij Sanquin en van de opleiding tot klinisch chemicus. De cursus kan tevens gevolgd worden door andere professionals met een voltooide HBO of Academische opleiding, in het kader van het aandachtsgebied bloedtransfusiegeneeskunde.

Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op minimaal HBO-niveau vereist.

Laatst bewerkt op: 22 mei 2017

Programma

Tijdens de cursus Toepassing van bloedproducten komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Eigenschappen en specificatie van bloedproducten
 • Toepassing erytrocytentransfusie en complicaties 
 • Fysiologische hemostatische eigenschappen van trombocyten
 • Toepassing trombocyten en complicaties
 • Toepassing plasmaproducten en complicaties
Laatst bewerkt op: 30 november 2015

Praktisch

Duur
De cursus beslaat 1 dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte.
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 8 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer 4 uur.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Sanquin  in Amsterdam:

Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Datum
De cursusdatum is nog onbekend. U kunt zich wel inschrijven zodat u op de hoogte gebracht wordt wanneer de datum bekend is. Direct inschrijven.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 100 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal
Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden. De verplichte stof van de cursus bestaat uit het volgende materiaal:

 • M.F. Murphy et al. Practical Transfusion Medicine, ISBN 1-4051-1844-X.
 • Richtlijn bloedtransfusie, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO consensus.
 • Sanquin Bloedwiizer deel I en II.
 • Syllabus Toepassing van bloedproducten.

Certificaat
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Toepassing van bloedproducten.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Toepassing van bloedproducten contact op met de afdeling HRD (onderwijs en opleidingen):

Sanquin
Afdeling HRD
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

E opleidingen@sanquin.nl
T 06 12 14 38 88

Laatst bewerkt op: 22 mei 2017

Inschrijven

Meld u nu aan voor de cursus Toepassing van Bloedproducten via het aanmeldingsformulier. Aanmeldingen behandelen we in volgorde van binnenkomst. Is het maximum aantal cursisten bereikt, dan vormen we een wachtlijst. U krijgt hiervan bericht.

Laatst bewerkt op: 14 april 2017