Cursus Stamcellen

Terug naar overzicht

Omschrijving

De cursus vindt plaats op vrijdag 17 november 2017. De cursus vindt doorgang wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Direct inschrijven.

Sanquin Bloedvoorziening verzorgt de cursus Stamcellen. Deze cursus behandelt de technieken waarmee stamcellen worden verkregen en de klinische toepassingen van stamcellen. Incompatibiliteit en de transfusieadvisering bij de verschillende stadia van stamceltransplantatie zijn een belangrijk onderdeel van deze cursus.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus heeft u inzicht in/bent u in staat om:

 • Begrijpt de achtergrond van stamceltransplantatie en donor lymfocyteninfusie met bijwerkingen bij ontvanger, kan technische en fysiologische aspecten van aferese toepassen in de eigen werkzaamheden.
 • Kan adviseren over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het verkrijgen van cellen middels aferese.
 • Donors te adviseren met betrekking tot de procedure en ‘follow-up’ bij stamcel-aferese.
 • Behandelaars te adviseren over productkeuze in geval van bloedtransfusie in de verschillende fasen van behandeling met stamcellen.

Voor wie
De cursus Stamcellen is bestemd voor de tranfusiegeneeskundige opleiding van artsen en overige professionals, werkzaam in de Transfusiegeneeskunde, zoals fellow Hematologie in dit werkterrein. Als niveau wordt een academisch niveau verwacht.

Laatst bewerkt op: 10 oktober 2017

Programma

Tijdens de cursus Stamcellen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Stamceldonors, werving, selectie en keuring.
 • Het verkrijgen van stamcellen uit diverse bronnen.
 • Immunohematologische aspecten van stamcelbehandeling.
 • Transfusie tijdens verschillende fasen van stamceltransplantaties.
 • Indicaties en toepassing van stamceltransplantaties.
Laatst bewerkt op: 30 november 2015

Praktisch

Duur
De cursus beslaat 1 dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte.
Houd naast 6 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer 4 uur.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Sanquin in Amsterdam:

Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Datum
De cursus vindt plaats op vrijdag 17 november 2017. Direct inschrijven.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 100 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal
Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden. De verplichte stof van de cursus bestaat uit het volgende materiaal:

 • M.F. Murphy et al. Practical Transfusion Medicine, ISBN 1-4051-1844-X.
 • R.R. Jeng and M.C.M. van den Brink. Allogeneic haematopoietic stem cell transplantation: Individualized stem cell and immune therapy of cancer.

Certificaat
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Stamcellen.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Stamcellen contact op met de afdeling HRD (onderwijs en opleidingen):

Sanquin
Afdeling HRD
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

E opleidingen@sanquin.nl
T 06 12 14 38 88

Laatst bewerkt op: 10 oktober 2017

Inschrijven

Meld u nu aan voor de cursus Stamcellen via het aanmeldingsformulier. Aanmeldingen behandelen we in volgorde van binnenkomst. Is het maximum aantal cursisten bereikt, dan vormen we een wachtlijst. U krijgt hiervan bericht.

Laatst bewerkt op: 14 april 2017