alt tekst

Kennis delen

Omschrijving

De cursus vindt plaats op dinsdag 6 maart 2018 en vindt doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Direct inschrijven.

Met de cursus Kwaliteitssystemen vergroot u uw kennis over kwaliteitssystemen zoals ISO en GMP. De cursus geeft u inzicht in hoe u kunt bijdragen aan kwaliteitszorg met betrekking tot uw eigen werkzaamheden. Ook leert u hoe u procedures moet opstellen om aan GMP-eisen te voldoen.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus bent u in staat om:

  • De belangrijkste onderdelen van kwaliteitssystemen te benoemen.
  • De essentiële verschillen te onderscheiden tussen GMP en ISO 9001.
  • Afwijkingen te behandelen op ISO 9001 niveau.
  • Een standaard procedure (SOP) op te stellen die aan de GMP-eisen voldoet.

Voor wie
De cursus is interessant als u meer wilt weten over het belang en de werking van kwaliteitssystemen in een bloedbankomgeving zoals donor en overige belangstellenden. Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op HBO-niveau vereist en basiskennis van GMP.

*De cursus maakt momenteel deel uit van de Sanquin Opleidingen en zal de komende jaren onderdeel worden van de profielopleiding donorarts KNMG. Voor de Sanquin artsen betekent dit dat sinds 2015 geen nieuwe artsen de senior-donorartsenopleiding gaan volgen en naar verwachting kunnen in 2017 nieuwe artsen starten met de profielopleiding donorarts KNMG. De senior-donorartsen die al in opleiding zijn kunnen dit traject afmaken.

Laatst bewerkt op: 21 augustus 2017