alt tekst

Kennis delen

Omschrijving

De cursus vindt plaats op vrijdag 24 november 2017. Dit is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Direct inschrijven.

De cursus Donorkeuring van Sanquin Bloedvoorziening behandelt alle aspecten van de verschillende soorten keuringen van donors van bloed, weefsels of organen. U doet elementaire en functionele kennis en vaardigheden op. Daarmee kunt u de keuring van donors adequaat en veilig uitvoeren.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kunt u:

  • Donorkeuring en keuringsbeslissingen plaatsen in een wettelijk kader.
  • Donors informeren over het doel en de werkwijze van de verschillende typen donorkeuringen en soorten donaties.
  • Beargumenteren waarom en hoe risico‚Äôs voor donor en ontvanger uitgesloten worden.
  • Onderbouwde beslissingen nemen tussen goed- of afkeuren van de donor en in geval dit strijdig mocht zijn met de vigerende richtlijnen dit inhoudelijk verantwoorden.
  • Donors bij complexe keuring- en afkeuringsituaties adequaat voorlichten en begeleiden.
  • Uitzonderingen weergeven op keuringseisen voor bijzondere situaties zoals autologe/bestemde donaties.
  • Medewerkers adequaat superviseren bij gedelegeerde onderdelen van de donorkeuring.
  • De medische verantwoordelijkheid bij donorkeuring dragen.

Voor wie
De cursus Donorkeuring is interessant als u in uw functie te maken heeft met de keuring van donors zoals (donor)artsen en transfusieartsen
De minimale vereiste voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op HBO-niveau.

 

Laatst bewerkt op: 26 september 2017