Cursus Donorkeuring

Terug naar overzicht

Omschrijving

De cursus vindt plaats op vrijdag 24 november 2017. Dit is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Direct inschrijven.

De cursus Donorkeuring van Sanquin Bloedvoorziening behandelt alle aspecten van de verschillende soorten keuringen van donors van bloed, weefsels of organen. U doet elementaire en functionele kennis en vaardigheden op. Daarmee kunt u de keuring van donors adequaat en veilig uitvoeren.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kunt u:

 • Donorkeuring en keuringsbeslissingen plaatsen in een wettelijk kader.
 • Donors informeren over het doel en de werkwijze van de verschillende typen donorkeuringen en soorten donaties.
 • Beargumenteren waarom en hoe risico’s voor donor en ontvanger uitgesloten worden.
 • Onderbouwde beslissingen nemen tussen goed- of afkeuren van de donor en in geval dit strijdig mocht zijn met de vigerende richtlijnen dit inhoudelijk verantwoorden.
 • Donors bij complexe keuring- en afkeuringsituaties adequaat voorlichten en begeleiden.
 • Uitzonderingen weergeven op keuringseisen voor bijzondere situaties zoals autologe/bestemde donaties.
 • Medewerkers adequaat superviseren bij gedelegeerde onderdelen van de donorkeuring.
 • De medische verantwoordelijkheid bij donorkeuring dragen.

Voor wie
De cursus Donorkeuring is interessant als u in uw functie te maken heeft met de keuring van donors zoals (donor)artsen en transfusieartsen
De minimale vereiste voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op HBO-niveau.

 

Laatst bewerkt op: 26 september 2017

Programma

Tijdens de cursus Donorkeuring komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • achtergronden, informatievoorziening en wettelijk kaders
 • keuring- en donatie soorten
 • verschillende soorten donorkeuring
 • achtergronden van keuringseisen
 • ijzermetabolisme, hemochromatose en therapeutische afname
 • afkeuringen
 • bijzondere keuringstypen en donatiesoorten (alleen de bestemde en autologe donaties)
Laatst bewerkt op: 15 oktober 2015

Praktisch

Duur
De cursus beslaat één dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte.
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Sanquin in Amsterdam:

Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Datum
De cursus vindt plaats op vrijdag 24 november 2017. Direct inschrijven.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 100 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal
Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden. De verplichte stof van de cursus Keuring bestaat uit het volgende materiaal:
• De hoofdstukken uit het ‘Handboek donorarts’, HT63.002.F.SQ, die betrekking hebben op donorkeuring.
• Richtlijn donorkeuring, MT001.RL.SQ, van Sanquin.
• Richtlijn preoperatieve autologe bloeddonatie, MT004.RL.SQ, van Sanquin.
• Richtlijn bestemde niet-anonieme bloeddonatie, MT005.RL.SQ, van Sanquin.

Certificaat
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Donorkeuring.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Donorkeuring contact op met de afdeling HRD (onderwijs en opleidingen):

Sanquin
Afdeling HRD
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

E opleidingen@sanquin.nl
T 06 12 14 38 88

Laatst bewerkt op: 26 september 2017

Inschrijven

Meld u nu aan voor de cursus Keuring via het aanmeldingsformulier. Aanmeldingen behandelen we in volgorde van binnenkomst. Is het maximum aantal cursisten bereikt, dan vormen we een wachtlijst. U krijgt hiervan bericht.

Laatst bewerkt op: 14 april 2017