alt tekst

Kennis delen

Praktisch

Duur
De cursus beslaat 1 dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte.
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer 4 uur.

Locatie
De cursus wordt gehouden bij Sanquin Amsterdam.

Datum
De cursus vindt plaats op vrijdag 19 mei 2017. Direct inschrijven.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 100 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal
Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden. De verplichte stof van de cursus bestaat uit het volgende materiaal:

  • M-M.F. Murphy et al. Practical Transfusion Medicine, ISBN 1-4051-1844-X, hoofdstuk 11.
  • Richtlijn bloedtransfusie, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO consensus.
  • Sanquin Bloedwiizer deel I en II.
  • Syllabus Haemostasis.

Certificaat
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Hemostase.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Hemostase contact op met de afdeling HRD (onderwijs en opleidingen):

Sanquin
Afdeling HRD
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

E opleidingen@sanquin.nl
T 06 12 14 38 88

Laatst bewerkt op: 14 april 2017