alt tekst

Kennis delen

Programma

Donderdag 15 februari 2018

Tijd
Onderwerp
Docent
09.00 Ontvangst PL/CF/CB
09.30-10.00 Introductie cursus CF
10.00-11.00 Algemene immunologie en antigeen antistof interacties CF
11.00-11.15 Pauze  
11.15-12.15 ABO bloedgroepsysteem en casuïstiek CB
12.15-13.00 Lunch
13.00-14.15 Rh bloedgroepsysteem en casuïstiek PL
14.15-14.30 Pauze  
14.30-16.00
Screening en identificatie antistoffen deel 1
CF

Vrijdag 16 februari 2018

Tijd
 Onderwerp
Docent
09.00-10.15 Screening en identificatie antistoffen deel 2 PL
10.15-11.00 Hemolytische ziekte foetus en pasgeborene (HZP) CF
11.00-11.15 Pauze
11.15-12.00 Case studies PL/CB
12.00-12.30 Lunch
12.30-13.30 Rondleiding - diagnostieklaboratoria CF/PL/CB
13.30-14.45 Aanvullende onderzoeken identificatie antistoffen CB
14.45-15.00 Pauze
15.00-16.00
Casuïstiek
CF/PL/CB

Vrijdag 23 februari 2018

Tijd
Onderwerp
Docent
09.00-10.15 Rondleiding bloedbankafdelingen RK
10.15-10.30 Pauze
10.30-11.00 Bloedtransfusiereacties RK
11.00-12.15 Case studies bloedproducten RK
12.15-12.45 Lunch
12.45-14.15 Warmte- en koude- antistoffen (theorie en praktijk) CF
14.15-14.30 Pauze
14.30-15.45 Vraag en antwoord en Case studies algemeen PL/CF
15.45-16.00
Afsluiting, toets etc.
PL

Docenten

RK: dr. Rianne Koopman 
PL: Peter Ligthart
CF: dr. Claudia Folman
CB: Conny Brouwer

Laatst bewerkt op: 2 oktober 2017