alt tekst

Kennis delen

Omschrijving

Bloedtransfusies, een probleem? Al meer dan 25 jaar een begrip in IHD-Nederland.

Binnen de medische laboratoria is permanente aandacht voor de problematiek rondom bloedtransfusie. Nieuwe regelgeving en nieuwe technieken hebben een duidelijke invloed op het werk in de transfusielaboratoria van de ziekenhuizen. Tijdens de voorbereiding van een transfusie kunnen zich in het laboratorium onverwachte problemen voordoen, waarvoor snel een oplossing zal moeten worden gevonden. Steeds meer wordt ook van analisten kennis en kunde gevraagd om te kunnen bijdragen aan een optimale toediening van bloed en bloedproducten aan patiënten.

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor analisten, die zich na hun algemene opleiding, nader willen scholen op het gebied van de bloedtransfusie inclusief de richtlijnen CBO 2011. Voor kandidaten, die hun kennis in algemene zin willen ‘opfrissen’ is de cursus ook geschikt.

De NVML heeft 18 UEC punten voor deze cursus toegekend.

Laatst bewerkt op: 25 augustus 2015