Cursus Bloedtransfusies, een probleem?

Terug naar overzicht

Omschrijving

Bloedtransfusies, een probleem? Al meer dan 25 jaar een begrip in IHD-Nederland.

Binnen de medische laboratoria is permanente aandacht voor de problematiek rondom bloedtransfusie. Nieuwe regelgeving en nieuwe technieken hebben een duidelijke invloed op het werk in de transfusielaboratoria van de ziekenhuizen. Tijdens de voorbereiding van een transfusie kunnen zich in het laboratorium onverwachte problemen voordoen, waarvoor snel een oplossing zal moeten worden gevonden. Steeds meer wordt ook van analisten kennis en kunde gevraagd om te kunnen bijdragen aan een optimale toediening van bloed en bloedproducten aan patiënten.

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor analisten, die zich na hun algemene opleiding, nader willen scholen op het gebied van de bloedtransfusie inclusief de richtlijnen CBO 2011. Voor kandidaten, die hun kennis in algemene zin willen ‘opfrissen’ is de cursus ook geschikt.

De NVML heeft 18 UEC punten voor deze cursus toegekend.

Laatst bewerkt op: 25 augustus 2015

Programma

Donderdag 19 januari 2017

Tijd
Onderwerp
Docent
09.00 Ontvangst PL/CF/CB
09.30-10.00 Introductie cursus CF
10.00-11.00 Algemene immunologie en antigeen antistof interacties CF
11.00-11.15 Pauze  
11.15-12.15 ABO bloedgroepsysteem en casuïstiek CB
12.15-13.00 Lunch
13.00-14.15 Rh bloedgroepsysteem en casuïstiek PL
14.15-14.30 Pauze  
14.30-16.00
Screening en identificatie antistoffen deel 1
CF

Vrijdag 20 januari 2017

Tijd
 Onderwerp
Docent
09.00-10.15 Screening en identificatie antistoffen deel 2 PL
10.15-11.00 Hemolytische ziekte foetus en pasgeborene (HZP) CF
11.00-11.15 Pauze
11.15-12.00 Case studies PL/CB
12.00-12.30 Lunch
12.30-13.30 Rondleiding - diagnostieklaboratoria CF/PL/CB
13.30-14.45 Aanvullende onderzoeken identificatie antistoffen CB
14.45-15.00 Pauze
15.00-16.00
Casuïstiek
CF/PL/CB

Donderdag 26 januari 2017

Tijd
Onderwerp
Docent
09.00-10.15 Rondleiding bloedbankafdelingen RK
10.15-10.30 Pauze
10.30-11.00 Bloedtransfusiereacties RK
11.00-12.15 Case studies bloedproducten RK
12.15-12.45 Lunch
12.45-14.15 Warmte- en koude- antistoffen (theorie en praktijk) CF
14.15-14.30 Pauze
14.30-15.45 Vraag en antwoord en Case studies algemeen PL/CF
15.45-16.00
Afsluiting, toets etc.
PL

Docenten

RK: dr. Rianne Koopman 
PL: Peter Ligthart
CF: dr. Claudia Folman
CB: Conny Brouwer

Laatst bewerkt op: 31 augustus 2016

Praktisch

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Sanquin in Amsterdam:
Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Datum
19, 20 en 26 januari 2017

Tijd
09.30-16.00 uur

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 975 euro. De prijs is inclusief lunches, lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Docenten
Mw. dr. Rianne Koopman, internist manager UTG, Unit Transfusiegeneeskunde, Sanquin Bloedbank 
Dhr. Peter Ligthart, senior analist Immunohematologie, Sanquin Diagnostiek 
Mw. dr. Claudia Folman, Hoofd laboratorium Erytrocytenserologie, Sanquin Diagnostiek
Mw. Conny Brouwer, senior analist Immunohematologie, Sanquin Diagnostiek

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een toets.

Cursusmateriaal
Boek Erytrocytenserologie

Certificaat
Bij een voldoende voor de toets ontvangt u een certificaat.

Accreditatie
NVML: 18 UEC punten

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus contact op met Sanquin Diagnostiek:

Sanquin
Divisie Diagnostiek
De heer P. Ligthart
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
E p.ligthart@sanquin.nl

Laatst bewerkt op: 31 augustus 2016

Inschrijven

U kunt zich nu aanmelden voor de cursus van januari 2017.

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met p.ligthart@sanquin.nl.

Laatst bewerkt op: 31 augustus 2016