alt tekst

Kennis delen

Programma

Tijdens de drie modules van de cursus Bloedtransfusie komen de volgende onderwerpen aanbod:

Bloedbankkunde

 • Geschiedenis en algehele aspecten bloedtransfusie.
 • Wet- en regelgeving van bloedvoorziening en bloedproducten.
 • Aspecten rondom bloeddonors.
 • Donorkeuring, bloedafname en complicaties.
 • Bewerken van korthoudbare bloedproducten.
 • Eigenschappen van bloedproducten en gebruikte materialen.
 • Bloedgroepenonderzoek bij bloeddonors.
 • Onderzoek infectieziekten bij bloeddonors.
 • KAM-aspecten van bloedproducten.
 • QC-aspecten van bloedproducten.
 • Productie en indicaties van langhoudbare bloedproducten.
 • Indicaties van langhoudbare bloedproducten.
 • Voorraad, uitgifte en compatibiliteit.
 • Indicaties, bijwerkingen en hemovigilantie korthoudbare bloedproducten.


Immunologie

 • Aangeboren immuunsysteem: cellen, complement en de rol van cytokines.
 • Ontstekingen.
 • Verworven immuunsysteem: APC-functie, MHC-systeem, bouw en functie van B- en T-cellen, begrippen geheugen en tolerantie.
 • Antilichamen: bouw en functie, laboratoriumtechnieken.
 • Zwangerschapsimmunisatie.
 • Immunologische problematiek bij transplantatie.
 • Auto-immuniteit van de hematologie.
 • Immuunhematologische diagnostiek.


Immuunhematologie

 • Fysiologie van de bloedcellen.
 • Genetica.
 • Koppeling Immunologie met hematologie.
 • Antigeen-antistof interacties.
 • Gebruik van bloedgroepreagentia.
 • Immuunhematologische technieken.
 • Bloedgroepsystemen ABO, Le, I, P, Rhesus.
 • Bloedgroepsystemen.
 • FY, Lu, MNSs Kell, Kidd.
 • MNSs-systeem Hoog/Laag frequent antigenen, HTLA.
 • Hemolytische ziekte van de pasgeborene.
 • Het HLA-systeem.
 • Trombocyten / leucocyten serologie / neonatale trombocytopenie / neutropenie.
 • Auto-immuun hemolytische anemie.
Laatst bewerkt op: 15 oktober 2015