Cursus Bewerking van bloed

Terug naar overzicht

Omschrijving

De cursus vindt plaats op vrijdag 13 april 2018. De cursus vindt doorgang wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Direct inschrijven.

Sanquin verzorgt de cursus Bewerking van bloed. Deze cursus vergroot uw kennis over de eigenschappen van afgenomen bloed en de kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen die hierin ontstaan door bewerkingsprocessen, voor kort- en langhoudbare bloedproducten.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kunt u aangeven:
• Welke condities gelden voor het aanleveren van afgenomen bloed(producten) voor verdere bereiding tot bloedproducten en geneesmiddelen.
• Hoe de kwaliteit van het afgenomen bloed en bloedproducten verandert in de loop van een bereidingsproces en bewaren.
• Welke bereidingsprocessen bij korthoudbare en langhoudbare bloedproducten (kunnen) plaatsvinden.
• Welke eindproducten met welke indicatiegebieden uit afgenomen bloed(producten) kunnen worden bereid.

Voor wie
De cursus is interessant als u in uw functie inzicht wilt hebben in de bereiding  van korthoudbare en langhoudbare en bloedproducten. Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op minimaal HBO-niveau vereist.
*De cursus maakt momenteel deel uit van de Sanquin Opleidingen voor artsen en de opleiding tot klinisch chemicus.

Laatst bewerkt op: 26 september 2017

Programma

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus:

  • inleiding met historie
  • plaats van productie in de bloedbankketen
  • primaire, secundaire en tertiaire bewerking
  • korthoudbare bloedproducten en hun toepassing
  • audiovisuele presentatie van bereiding divisie plasmaproducten
  • (principes van) productieprocessen van de divisie plasmaproducten
  • langhoudbare bloedproducten en hun toepassing
Laatst bewerkt op: 15 oktober 2015

Praktisch

Duur
De cursus beslaat één dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte.
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Locatie
Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX  Amsterdam

Datum
De cursus vindt plaats op vrijdag 13 april 2018. Direct inschrijven.

Kosten
De cursus kost 100 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal
Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden. De verplichte stof van de cursus Bewerking van bloed bestaat uit het volgende materiaal:

  • syllabus Bewerking
  • delen uit de bloedwijzer en consensus bloedtransfusie

Certificaat
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Bewerking van bloed.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Bewerking van bloed contact op met de afdeling HRD (onderwijs en opleidingen):

Sanquin
Afdeling HRD
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

E opleidingen@sanquin.nl
T 06 12 14 38 88

Laatst bewerkt op: 26 september 2017

Inschrijven

Meld u nu aan voor de cursus Bewerking via het aanmeldingsformulier.  Aanmeldingen behandelen we in volgorde van binnenkomst. Is het maximum aantal cursisten bereikt, dan vormen we een wachtlijst. U krijgt hiervan bericht.

 

 

Laatst bewerkt op: 14 april 2017