alt tekst

Kennis delen

Omschrijving

De tweedaagse cursus vindt plaats op donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2018. De cursus vindt doorgang wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Direct inschrijven.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kan de deelnemer:

  • donors en patiënten informeren over de verschillende typen aferese procedures;
  • donors en patiënten informeren over complicaties en preventie van complicaties van afereseprocedures;
  • heeft achtergrondkennis van de benodige apparatuur;
  • de donors en patiënten voor aferese procedures ter verkrijging van producten voor cellulaire therapieën adequaat over voorlichten;
  • de geschiktheid van donors voor aferese procedures ter reducering van het ferritine gehalte beoordelen, hen daar adequaat over voorlichten en de procedures begeleiden vanuit medisch oogpunt;
  • optredende complicaties bij aferese herkennen en adequaat handelen;
  • collega's adviseren over indicaties en toepassing van therapeutische aferese.


Voor wie
De cursus is bestemd voor medewerkers compententafname bij Sanquin die de module DASIO C met succes hebben afgerond. De cursus kan tevens gevolgd worden door functionarissen in aanverwante beroepen met minimaal een afgeronde MBO opleiding met ervaring in aferesereprocedures.

Laatst bewerkt op: 11 september 2017