alt tekst

Kennis delen

Omschrijving

De tweedaagse cursus vindt plaats op donderdag 15 en vrijdag 16 juni 2017. De cursus vindt doorgang wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Direct inschrijven.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kan de deelnemer:

  • donors en patiënten informeren over de verschillende typen aferese procedures;
  • donors en patiënten informeren over complicaties en preventie van complicaties van afereseprocedures;
  • heeft achtergrondkennis van de benodige apparatuur;
  • de donors en patiënten voor aferese procedures ter verkrijging van producten voor cellulaire therapieën adequaat over voorlichten;
  • de geschiktheid van donors voor aferese procedures ter reducering van het ferritine gehalte beoordelen, hen daar adequaat over voorlichten en de procedures begeleiden vanuit medisch oogpunt;
  • optredende complicaties bij aferese herkennen en adequaat handelen;
  • collega's adviseren over indicaties en toepassing van therapeutische aferese.


Voor wie
De cursus is bestemd voor medewerkers compententafname bij Sanquin die de module DASIO C met succes hebben afgerond. De cursus kan tevens gevolgd worden door functionarissen in aanverwante beroepen met minimaal een afgeronde MBO opleiding met ervaring in aferesereprocedures.

Laatst bewerkt op: 14 april 2017