Cursus Aferese III

Terug naar overzicht

Omschrijving

De tweedaagse cursus vindt plaats op donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2018. De cursus vindt doorgang wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Direct inschrijven.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kan de deelnemer:

 • donors en patiënten informeren over de verschillende typen aferese procedures;
 • donors en patiënten informeren over complicaties en preventie van complicaties van afereseprocedures;
 • heeft achtergrondkennis van de benodige apparatuur;
 • de donors en patiënten voor aferese procedures ter verkrijging van producten voor cellulaire therapieën adequaat over voorlichten;
 • de geschiktheid van donors voor aferese procedures ter reducering van het ferritine gehalte beoordelen, hen daar adequaat over voorlichten en de procedures begeleiden vanuit medisch oogpunt;
 • optredende complicaties bij aferese herkennen en adequaat handelen;
 • collega's adviseren over indicaties en toepassing van therapeutische aferese.


Voor wie
De cursus is bestemd voor medewerkers compententafname bij Sanquin die de module DASIO C met succes hebben afgerond. De cursus kan tevens gevolgd worden door functionarissen in aanverwante beroepen met minimaal een afgeronde MBO opleiding met ervaring in aferesereprocedures.

Laatst bewerkt op: 11 september 2017

Programma

Het programma van de cursus ziet er als volgt uit:

 • anatomie in relatie tot aferese procedures;
 • basis van aferese;
 • calculaties van toepassing op aferese;
 • collecties van cellen voor cellulair therapieën;
 • complicaties mogelijk bij aferese;
 • fysiologie van toepassing op aferese;
 • hematologische aspecten van toepassing van aferese;
 • kwaliteit;
 • afereseprocedures bij kinderen;
 • sociale aspecten van toepassing op aferese en omgang met donors/patiënten;
 • therapeutische aferese.
Laatst bewerkt op: 17 september 2015

Praktisch

Duur
De cursus beslaat twee dagen.
Houd naast 16 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer drie uur.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Van der Valk De Bilt.

Datum
De tweedaagse cursus vindt plaats op donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2018.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 300 tot 475 euro. De prijs is afhankelijk van uw keuze (lesmateriaal, lunches, diner en overnachting) en exclusief 21% btw.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal
Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden. De verplichte stof van de cursus Aferese III bestaat uit het volgende materiaal:

 • Principles of Apheresis technology, 5th edition;
 • Relevante publicaties.


Certificaat
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Aferese III.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Aferese III contact op met de afdeling HRD (onderwijs en opleidingen):

Sanquin
Afdeling HRD
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

E opleidingen@sanquin.nl
T 06 12 14 38 88

Laatst bewerkt op: 11 september 2017

Inschrijven

Meld u nu aan voor de cursus Aferese III via het aanmeldingsformulier.
Aanmeldingen behandelen we in volgorde van binnenkomst. Is het maximum aantal cursisten bereikt, dan vormen we een wachtlijst. U krijgt hiervan bericht.

Laatst bewerkt op: 14 april 2017