alt tekst

Kennis delen

Omschrijving

De cursus vindt plaats op donderdag 30 november 2017. De cursus vindt doorgang wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Direct inschrijven

Sanquin verzorgt de cursus Bloedoverdraagbare aandoeningen. Met deze cursus krijgt u inzicht in bloedoverdraagbare aandoeningen en tests daarop. U leert over screening, confirmatie en testalgoritmen bij infectieziekten. Na de cursus kunt u testuitslagen interpreteren in relatie tot de geschiktheid van bloeddonors.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kunt u:

  • Beoordelen of aandoeningen bloedoverdraagbaar kunnen zijn
  • Beoordelen wat de consequenties zijn van risico‚Äôs op infectieziekten voor de geschiktheid als bloeddonor.
  • Uitslagen van confirmatieonderzoek interpreteren en conclusies met betrekking tot de geschiktheid als bloeddonor geven.

Voor wie
Mensen die tijdens hun werk te maken hebben met bloedoverdraagbare aandoeningen, de preventie hiervan of onderzoek hiernaar, zoals artsen en analisten. Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op minimaal HBO-niveau vereist.

*De cursus maakt momenteel deel uit van de Sanquin Opleidingen en zal de komende jaren onderdeel worden van de profielopleiding donorarts KNMG. Voor de Sanquin artsen betekent dit dat sinds 2015 geen nieuwe artsen de senior-donorartsenopleiding gaan volgen en naar verwachting kunnen in 2017 nieuwe artsen starten met de profielopleiding donorarts KNMG. De senior-donorartsen die al in opleiding zijn kunnen dit traject afmaken.

Laatst bewerkt op: 4 september 2017