Cursus Bloedoverdraagbare aandoeningen

Terug naar overzicht

Omschrijving

De cursus vindt plaats op donderdag 30 november 2017. De cursus vindt doorgang wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Direct inschrijven

Sanquin verzorgt de cursus Bloedoverdraagbare aandoeningen. Met deze cursus krijgt u inzicht in bloedoverdraagbare aandoeningen en tests daarop. U leert over screening, confirmatie en testalgoritmen bij infectieziekten. Na de cursus kunt u testuitslagen interpreteren in relatie tot de geschiktheid van bloeddonors.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kunt u:

 • Beoordelen of aandoeningen bloedoverdraagbaar kunnen zijn
 • Beoordelen wat de consequenties zijn van risico‚Äôs op infectieziekten voor de geschiktheid als bloeddonor.
 • Uitslagen van confirmatieonderzoek interpreteren en conclusies met betrekking tot de geschiktheid als bloeddonor geven.

Voor wie
Mensen die tijdens hun werk te maken hebben met bloedoverdraagbare aandoeningen, de preventie hiervan of onderzoek hiernaar, zoals artsen en analisten. Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op minimaal HBO-niveau vereist.

*De cursus maakt momenteel deel uit van de Sanquin Opleidingen en zal de komende jaren onderdeel worden van de profielopleiding donorarts KNMG. Voor de Sanquin artsen betekent dit dat sinds 2015 geen nieuwe artsen de senior-donorartsenopleiding gaan volgen en naar verwachting kunnen in 2017 nieuwe artsen starten met de profielopleiding donorarts KNMG. De senior-donorartsen die al in opleiding zijn kunnen dit traject afmaken.

Laatst bewerkt op: 4 september 2017

Programma

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • bloedoverdraagbare aandoeningen
 • screeningstests op infectieziekten
 • rondleiding laboratorium
 • confirmatietests en algoritmen bij afwijkende uitslagen van screeningstest
 • casuïstiek
Laatst bewerkt op: 5 januari 2017

Praktisch

Duur
De cursus beslaat één dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte.
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Locatie
Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX  Amsterdam

Datum
De cursus vindt plaats op donderdag 30 november 2017. Direct inschrijven.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 150 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal
Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden. De verplichte stof van de cursus Bloedoverdraagbare aandoeningen bestaat uit het volgende materiaal:

 • Syllabus Bloedoverdraagbare aandoeningen
 • Richtlijn laboratorium onderzoek op infecties, LT002. RL. SQ
 • Aanbevolen: Medical Microbiology van F. H. Kayser et al. ISBN 3131319917.
  Hoofstuk 1: Basisprincipes

Certificaat
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Bloedoverdraagbare aandoeningen.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Bloedoverdraagbare aandoeningen contact op met de afdeling HRD (onderwijs en opleidingen):

Sanquin
Afdeling HRD
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

E opleidingen@sanquin.nl
T 06 12 14 38 88

Laatst bewerkt op: 4 september 2017

Inschrijven

Meld u nu aan voor de cursus Bloedoverdraagbare Aandoeningen via het aanmeldingsformulier. Aanmeldingen behandelen we in volgorde van binnenkomst. Is het maximum aantal cursisten bereikt, dan vormen we een wachtlijst. U krijgt hiervan bericht.

 

Laatst bewerkt op: 14 april 2017