alt tekst

Kennis delen

Praktisch

Duur
De cursus beslaat één dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte.
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Sanquin in Amsterdam:

Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Datum
De cursusdatum is nog onbekend. U kunt zich wel inschrijven zodat u op de hoogte gebracht wordt wanneer de datum bekend is. Direct inschrijven.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 150 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal
Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden. De verplichte stof van de cursus Aferese I bestaat uit het volgende materiaal:

  • Het hoofdstuk ‘donorarts en aferese’ uit het handboek ‘senior-donorarts’.
  • Sanquin richtlijnen zoals:
    - Richtlijn donorkeuring
    - Richtlijn immunisatie van donors
    - Richtlijn afnemen van bloed voor transfusiedoeleinden
    - Richtlijn bloedproducten

Certificaat
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Aferese I.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Aferese I contact op met de afdeling HRD (onderwijs en opleidingen):

Sanquin
Afdeling HRD
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

E opleidingen@sanquin.nl
T 06 12 14 38 88

Laatst bewerkt op: 14 april 2017