alt tekst

Kennis delen

Omschrijving

De cursusdatum is nog onbekend. De cursus vindt doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Direct inschrijven.

De cursus Aferese I  behandelt veel aspecten rondom aferese. Theoretische achtergronden, donorkeuring, toepassingsgebieden en ‘trouble shooting’ komen aan de orde.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus heeft u inzicht in:

  • De geschiedenis en achtergronden van aferese.
  • De behoefte aan aferesecomponenten in Nederland.
  • De toepassing van afereseproducten.
  • De verschillende principes en technieken van aferese.
  • De cellagen die tijdens aferese te onderscheiden zijn.
  • De wijzen waarop verschillende aferesecomponenten worden verkregen.
  • Wanneer er indicaties zijn voor immunisatie van donors (met uitzondering van anti-D donors).
  • De afwijkende keuringseisen die voor plasma- en cytaferse donors gelden.
  • Hoe te handelen bij complicaties, met name bij ongewenste donorreacties tijdens/na een afereseprocedure.
  • Mogelijke technische afwijkingen gedurende een afereseprocedure (trouble shooting).


Voor wie
De cursus is interessant voor mensen die in hun functie in aanraking komen met aferese of afereseproducten, zoals klinisch chemici, medisch specialisten of apothekers.

Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op minimaal HBO-niveau vereist.

Laatst bewerkt op: 14 april 2017