Cursus Aferese I

Terug naar overzicht

Omschrijving

De cursusdatum is nog onbekend. De cursus vindt doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Direct inschrijven.

De cursus Aferese I  behandelt veel aspecten rondom aferese. Theoretische achtergronden, donorkeuring, toepassingsgebieden en ‘trouble shooting’ komen aan de orde.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus heeft u inzicht in:

 • De geschiedenis en achtergronden van aferese.
 • De behoefte aan aferesecomponenten in Nederland.
 • De toepassing van afereseproducten.
 • De verschillende principes en technieken van aferese.
 • De cellagen die tijdens aferese te onderscheiden zijn.
 • De wijzen waarop verschillende aferesecomponenten worden verkregen.
 • Wanneer er indicaties zijn voor immunisatie van donors (met uitzondering van anti-D donors).
 • De afwijkende keuringseisen die voor plasma- en cytaferse donors gelden.
 • Hoe te handelen bij complicaties, met name bij ongewenste donorreacties tijdens/na een afereseprocedure.
 • Mogelijke technische afwijkingen gedurende een afereseprocedure (trouble shooting).


Voor wie
De cursus is interessant voor mensen die in hun functie in aanraking komen met aferese of afereseproducten, zoals klinisch chemici, medisch specialisten of apothekers.

Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op minimaal HBO-niveau vereist.

Laatst bewerkt op: 14 april 2017

Programma

Het programma van de cursus ziet er als volgt uit:

 • Blok 1: Geschiedenis aferese en componentproducten in Nederland.
 • Blok 2: Principes van aferese en immunisaties.
 • Blok 3: Keuringseisen donors en complicaties.
 • Blok 4: ‘Trouble shooting’.
Laatst bewerkt op: 15 oktober 2015

Praktisch

Duur
De cursus beslaat één dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte.
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Sanquin in Amsterdam:

Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Datum
De cursusdatum is nog onbekend. U kunt zich wel inschrijven zodat u op de hoogte gebracht wordt wanneer de datum bekend is. Direct inschrijven.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 150 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal
Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden. De verplichte stof van de cursus Aferese I bestaat uit het volgende materiaal:

 • Het hoofdstuk ‘donorarts en aferese’ uit het handboek ‘senior-donorarts’.
 • Sanquin richtlijnen zoals:
  - Richtlijn donorkeuring
  - Richtlijn immunisatie van donors
  - Richtlijn afnemen van bloed voor transfusiedoeleinden
  - Richtlijn bloedproducten

Certificaat
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Aferese I.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Aferese I contact op met de afdeling HRD (onderwijs en opleidingen):

Sanquin
Afdeling HRD
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

E opleidingen@sanquin.nl
T 06 12 14 38 88

Laatst bewerkt op: 14 april 2017

Inschrijven

Meld u nu aan voor de cursus Aferese I via het aanmeldingsformulier.  Aanmeldingen behandelen we in volgorde van binnenkomst. Is het maximum aantal cursisten bereikt, dan vormen we een wachtlijst. U krijgt hiervan bericht.

Laatst bewerkt op: 14 april 2017