Inhoud practicumset

De practicumset is bedoeld voor de modules 'Bloed en Donatie' en 'Bloed en Transfusie' van het lespakket voor havo/vwo en de module 'Bloed geven en bloed krijgen' voor het vmbo en bestaat uit:

Het pakket bevat geen andere materialen zoals buisjes of pipetten.

Het materiaal is voldoende voor maximaal 40 testen. Met deze set kan 40x de bloedgroep bepaald worden van zowel de patiënten als de donors. Laat u iedere leerling/groepje alles testen, dan is de set dus geschikt voor 40 leerlingen/groepjes. Als u de helft van de klas de patiënten laat doen en de andere helft de donoren dan kunnen er 80 leerlingen/groepjes mee werken.

Bewaren en gebruik 

Bewaar de practicummaterialen in de koelkast. Het practicumpakket bevat een houdbaarheidsdatum. Na die datum is de kwaliteit van de materialen onvoldoende om het practicum mee uit te voeren. Leerlingen dienen handschoenen te dragen bij het werken met het menselijke donorbloed.

De practica vergen weinig voorbereiding. Het materiaal moet wel tijdig uit de koelkast worden gehaald. Verdere instructies kunt u vinden in bijlage 2 van de docentenhandleiding, die u per mail kunt aanvragenbij NEMO sciencelearningcenter@e-nemo.nl.

ELISA

De ELISA voor het practicum Afweer en Immuniteit is niet in deze practicumset opgenomen en kan afzonderlijk met korting bij BIORAD besteld worden.

Laatst bewerkt op: 6 december 2017