Bloed en Afweer

Bloed en Afweer is een lespakket voor bovenbouw havo en vwo en voor het vmbo (basis en KGT). Het lespakket bestaat uit verschillende modules, waarin leerlingen alles leren over de bestanddelen van bloed, bloedgroepen, immuunreacties, vaccinaties en het afweersysteem.

Docentenhandleiding

Het lesmateriaal is in opdracht van Sanquin en in samenwerking met De Praktijk ontwikkeld. De Prakijkt is gestopt. De Praktijk heeft het beheer van het lesmateriaal overgeheveld naar Science Museum Nemo. Bij het lesmateriaal is ook een docentenhandleiding gemaakt. De docentenhandleidingen kunt u opvragen door te mailen naar sciencelearningcenter@e-nemo.nl.

Practicummateriaal

Met ingang van het schooljaar 2017/2018 kan er weer een practicumset bloedgroepbepalingen worden besteld. Dit practicum past bij het lesmateriaal ‘Bloed en afweer’ voor HAVO, VWO en VMBO.

Het practicumpakket bevat humaan bloed dat aan dezelfde stringente voorwaarden voldoet als het bloed dat gebruikt wordt voor transfusie bij patiënten.

Met deze set kan 40 maal de bloedgroep bepaald worden van zowel de patiënten als de donors. Laat u iedere leerling/groepje alles testen, dan is de set dus geschikt voor 40 leerlingen/groepjes. Als u de helft van de klas de patiënten laat doen en de andere helft de donoren dan kunnen er 80 leerlingen/groepjes mee werken. Meer informatie over het bloedgroepenpracticum.

Kosten (excl. BTW)
Per practicumset 95 euro.
Verzendkosten 16,37 euro per zending tot 4 pakketten

ELISA
De ELISA voor het practicum Afweer en Immuniteit  kan (met korting) rechtstreeks worden besteld bij BioRad (pdf).

Nascholing

Sanquin organiseert één keer per jaar samen met Bètapartner Collectief Amsterdam een masterclass immunologie op het terrein van bloed en afweer voor docenten en TOA's van bovenbouwklassen havo, vwo. Deze nascholing sluit aan bij het les- en practicummateriaal van Bloed en Afweer. Aan bod komen recente, actuele ontwikkelingen uit onderzoek en praktijk.  Bekijk het programma

Leerlingenhandleiding

Op het leerlingendeel van Bloed en Afweer zijn de leerlingenhandleidingen van iedere module te downloaden. Daarnaast is er een naslagwerk (pdf) met informatie die leerlingen nodig hebben bij het doorwerken van de modules.

Laatst bewerkt op: 30 juni 2017