Bloed en Afweer

Bloed en Afweer is een lespakket voor bovenbouw havo en vwo en voor het vmbo (basis en KGT). Het lespakket bestaat uit verschillende modules, waarin leerlingen alles leren over de bestanddelen van bloed, bloedgroepen, immuunreacties, vaccinaties en het afweersysteem.

Docentenhandleiding

Het lesmateriaal is in opdracht van Sanquin en in samenwerking met De Praktijk ontwikkeld. De Praktijk heeft het beheer van het lesmateriaal overgeheveld naar Science Museum Nemo. Bij het lesmateriaal is ook een docentenhandleiding gemaakt. De docentenhandleidingen kunt u opvragen door te mailen naar sciencelearningcenter@e-nemo.nl.

Practicummateriaal

De ELISA voor het practicum Afweer en Immuniteit  kan (met korting) rechtstreeks worden besteld bij BioRad (pdf).

Nascholing

Sanquin organiseert één keer per jaar samen met Bètapartner Collectief Amsterdam een masterclass immunologie op het terrein van bloed en afweer voor docenten en TOA's van bovenbouwklassen havo, vwo. Deze nascholing sluit aan bij het les- en practicummateriaal van Bloed en Afweer. Aan bod komen recente, actuele ontwikkelingen uit onderzoek en praktijk.  Bekijk het programma

Leerlingenhandleiding

Op het leerlingendeel van Bloed en Afweer zijn de leerlingenhandleidingen van iedere module te downloaden. Daarnaast is er een naslagwerk (pdf) met informatie die leerlingen nodig hebben bij het doorwerken van de modules.

Laatst bewerkt op: 22 september 2016