Medical need Bloeden en hemostase

Problemen en vragen uit de kliniek en praktijk
In bloed bevinden zich bloedplaatjes en een groot aantal eiwitten die ervoor zorgen dat bloed binnen de bloedbaan vloeibaar is en buiten de bloedbaan stolt (hemostase). Deze onderdelen van het bloed zijn voortdurend aan het werk om de balans tussen vaste en vloeibare status van het bloed aan te passen aan de behoefte van het moment. Helaas gaat dat nog vaak mis. Daardoor ontstaan de stollingsproblemen bij patiënten met onder andere ernstige bloedingen na bevallingen, grote trauma‚Äôs of operaties, sepsis, diffuse intravasale stolling, hemofilie, de ziekte van von Willebrand, idiopathische trombocytopenische purpura, de ziekte van Glanzmann, trombofilie bij kanker, diep veneuze trombose en longembolie.
De vraag is wat er precies gebeurt bij deze patiënten? Waarom en hoe gaat het bij hen mis en wat kunnen we doen om te voorkomen dat het mis gaat? De antwoorden op deze vragen leiden tot preventie en/of verbeteren van de behandeling van patiënten met bovengenoemde problemen.

Oplossingen: producten en diensten van Sanquin
Het bloed van donoren wordt opgesplitst in drie onderdelen: rode bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Uit het donorplasma worden verschillende stollingseiwitten apart of in combinaties verwerkt tot producten. Afhankelijk van de behoefte worden patiënten met stollingsproblemen behandeld met één bloedcomponent of combinaties van deze bloedcomponenten. Naast het vermeerderen van de kennis die nodig is om de behandelstrategieën zo goed mogelijk aan te passen aan de behoefte van elke unieke patiënt met een stollingsprobleem - en het leveren van de benodigde producten - draagt Sanquin bij aan het vertalen van deze kennis naar beslissingsondersteunende instrumenten (standaarden, beslisregels, bijsluiters) en aan het dissemineren van deze kennis door onderwijs (individueel, cursussen, congressen, symposia) van patiënten en professionals in de gezondheidszorg, ondersteuning van thuisbehandeling van patiënten met chronische stollingsziekte, diagnostiek van patiënten met stollingsstoornissen, en een kenniscentrum op het gebied van hemostase.

Onderzoekslijnen

Stollingseiwitten: aangeboren en verworven
In deze onderzoekslijn richten onderzoekers van Sanquin zich vooral op de stollingseiwitten factor VIII, factor IX, von Willebrand factor, factor XI en ADAMTS13. Dankzij dit onderzoek komen we meer te weten over de vorm, de functie en de interactie van deze eiwitten met andere eiwitten en met cellen in de bloedvaten en over de effectiviteit en bijwerkingen. Naast het bestuderen van de eigenschappen van deze eiwitten zijn Sanquin-onderzoekers ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe varianten van deze eiwitten voor behandeling van patiënten met stollingsproblemen. Deze nieuwe varianten hebben bijvoorbeeld een langere halfwaardetijd of zijn minder immunogeen waardoor patiënten die behandeld worden met deze eiwitten minder last en meer baat hebben bij de behandeling. Daarnaast richt het Sanquin onderzoek in deze onderzoekslijn zich op het ontwikkelen van nieuwe producten om patiënten die antistolling gebruiken en bloeden beter te kunnen behandelen.

Trombocytopenie en trombopathie
Het onderzoek in deze lijn richt zich op i) de aanmaak van trombocyten in verschillende omstandigheden in het beenmerg en in het lab, ii) de functies en consequenties van afwijkingen -zowel qua aantal als qua functie- van trombocyten, iii) diagnostiek en therapie van trombocytopenie en trombopathie, iv) het optimaliseren van veiligheid en opslagomstandigheden van trombocyten, v) de antistof gemedieerde afbraak van trombocyten en vi) het optimaliseren van trombocyten-transfusie strategieën door vergelijkend onderzoek in patiënten met verschillende medische condities.

Chirurgie en trauma
Het onderzoek in deze onderzoekslijn richt zich op het begrijpen en daardoor voorkomen dan wel verbeteren van de behandeling van patiënten met gestoorde stolling door operatie, trauma of bevalling. .Daarbij zoeken we naar de meest efficiënte combinaties van testen en therapieën passend bij de principes van gepersonaliseerde geneeskunde.


Clustervragen Nationale wetenschapsagenda
077 Wat is de bijdrage van niet genetische factoren aan persoonlijke eigenschappen en ziekteprocessen? 
081 Hoe gaat de kennis van genetica een rol spelen in het begrijpen van, screenen op en behandelen van (zeldzame) ziekten? 
091 Zwangerschap, een kind baren en de overgang: kunnen we ze beter maken?
094 Hoe maken we de gezondheidszorg kwalitatief zo goed mogelijk, maar houden we het betaalbaar?
095 Hoe kan de gezondheidszorg, onder andere door gebruik te maken van biomarkers, meer gericht worden op de uniciteit van een persoon? 

Coördinator medical need: Prof. dr. Anske van der Bom

Last edited on: 7 October 2016