Clustervraag 137

137 Hoe ontwikkelt een bevruchte eicel zich tot een complex organisme met verschillende gespecialiseerde weefsels en organen?


Anemie: De inzichten die we verkrijgen door rode bloedcellen te kweken uit iPSC (geïnduceerde pluripotente stamcellen) geven ook een veel breder inzicht in de cellulaire interacties die nodig zijn om weefsels te ontwikkelen gedurende embryogenese.


Kanker: Die kennis zal ook nuttig blijken om het gedrag van kankercellen te begrijpen en beïnvloeden, en daarmee zullen we ook het succes van hematopoïetische stamceltransplantatie  en immuuntherapie tegen kanker kunnen manipuleren.

Last edited on: 7 October 2016