Clustervraag 136

136 Cellen zijn de bouwstenen van het leven. Hoe werken ze en wat kunnen ze ons leren over levensprocessen?

Anemie:  Ons onderzoek naar moleculaire en cellulaire processen in erythropoïese zijn gericht op mechanismen betrokken bij anemie. Onderzoek naar de expressie van globinegenen, cruciaal om hemoglobinopathie te begrijpen heeft al decennia lang steeds weer nieuw inzicht gegeven in de regulatie van genexpressie, en regulatie van celspecificatie. Ons onderzoek naar de mechanismen betrokken bij Diamond Blackfan Anemie geeft heel basaal inzicht in mRNA translatie. Maar ook hoe niet de expressie van transcripten, maar de vertaling ervan in eiwit, wordt gereguleerd. Ook onderzoek naar de interactie van rode bloedcellen met endotheelcellen, en met miltmacrofagen geeft inzicht dat veel wijder van belang is voor celinteracties en de rol van macrofagen bij het verwijderen van tumorcellen. Immuuncellen die ongewenste immunisatie tegen bloedgroepantigenen tijdens zwangerschap regelen zijn ook betrokken bij bv een antikanker respons. De inzichten die we verkrijgen door rode bloedcellen te kweken uit iPSC (geïnduceerde pluripotente stamcellen) geven ook een veel breder inzicht in de cellulaire interacties die nodig zijn om weefsels te ontwikkelen gedurende embryogenese.


Kanker: Inzage in de specifieke regulatie mechanismen in cellen kunnen helpen om optimale hematopoïetische stamceltransplantatie  en immuuntherapieën te ontwikkelen.


Immuundeficiëntie en veroudering: De verschillende onderzoekslijnen zullen allen inzicht geven in de interacties tussen afweermoleculen en afweercellen voor en na behandeling van gezonde donoren, immuundeficiëntie personen en bij veroudering. De datasets kunnen geanalyseerd via systeembiologie en mathematische modellen kunnen gevormd worden die correleren met de bekende data. In silico modulatie van de modellen kan potentiele netwerken identificeren die van belang zijn in de verschillende vraagstellingen. Het werkelijk belang van deze netwerken kan experimenteel onderzocht worden (i) in minimale in vitro modellen waar functie van specifieke cellen en/of afweermoleculen onderzocht kan worden, (ii) in geschikte diermodellen en (iii) effecten van netwerk-gerichte therapie in klinische patiënten studies.
De monocyt activatie test (MAT) is een diagnostische test die binnen Sanquin ontwikkeld is en gebruikt wordt binnen de diagnostiek om afweerreacties tegen verschillende producten te testen. In de onderzoekslijn naar veroudering kan onderzocht worden of de MAT de mate van effectieve afweer in een persoon kan aangeven en of we via de MAT kunnen onderzoeken of bepaalde moleculen afweerreacties in oudere personen kunnen herstellen.

Last edited on: 7 October 2016