Clustervraag 097

097 Hoe blijven we micro-organismen de baas in gezondheidszorg, veehouderij en milieu?

Ontstekingen en vaatziekten: Door volledige screens van eiwit- en DNA-profielen afkomstig van bloedvatwand (d.w.z. endotheel) te benutten, kan een diagnostisch profiel opgezet worden om vasculaire ziekten in beeld te brengen. Door eerdere detectie kan escalatie worden voorkomen door de kwaliteit van endotheel te verbeteren, met name in orgaan/weefselspecifieke locaties.

Last edited on: 7 October 2016