Clustervraag 094

094 Hoe maken we de gezondheidszorg kwalitatief zo goed mogelijk, maar houden we het betaalbaar?

Bloeden en hemostase: door aan te tonen welke therapie en welke diagnostische test de meeste toegevoegde waarde heeft voor elke unieke stituatie zal het mogelijk zijn om overbodige zorg te verminderen en nodige zorg te leveren.


Kanker: Sanquin kan als not-for-profit organisatie, met unieke kennis en kunde op het gebied van cellulaire- en immuuntherapieën, hierin een centrale rol kunnen spelen, zowel nationaal als internationaal.

Last edited on: 7 October 2016