Clustervraag 085

085 Elke tumor is anders: hoe kunnen we de ziekte kanker goed genoeg begrijpen om een behandeling voor elke vorm ervan te kunnen ontwikkelen?

Kanker: Door het bepalen van mutatie-profielen en ook genotypering van de patiënt te doen zullen we steeds betere typering van de kanker en zijn context kunnen realiseren, en op grond daarvan een zo optimaal mogelijke behandeling ontwerpen, zowel wat betreft hematopoïetische stamceltransplantatie  als immuuntherapie.
Last edited on: 7 October 2016