Wetenschapsagenda Sanquin

Inleiding
“De nationale wetenschapsagenda stimuleert samenwerking, creativiteit en vernieuwing en verbindt partijen en thema’s”. En de nationale wetenschapsagenda “biedt spelers de uitgelezen mogelijkheden om elkaar te vinden.” Deze zinsneden in de inleiding tot de nationale wetenschapsagenda zijn voor Sanquin de reden om ook voor het onderzoek binnen de Nederlandse nationale bloedvoorziening een eigen wetenschapsagenda aan u voor te stellen.

De missie van Sanquin
De missie van Sanquin luidt: “Sanquin is een kennisgedreven not-for-profitorganisatie die levensreddende producten levert en zich richt op behoeftes in de zorg. Door wetenschappelijk onderzoek zoeken en vinden wij nieuwe oplossingen voor medische problemen op het gebied van de transfusiegeneeskunde, hematologie en immunologie. Wij zijn ons voortdurend bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover de donors om zorgvuldig, verantwoord en doelmatig met hun gift om te gaan en tegenover de patiënten om hun veiligheid en welzijn voorop te stellen.”Sanquin bestaat uit de volgende onderdelen: Bloedbank, Plasmaproducten, Diagnostiek, Reagents, Research en Weefsels & Cellen. Aan de basis van Sanquin staat de vrijwillig onbetaalde donor.

Medical needs
De producten en diensten van Sanquin vallen binnen een vijftal medical needs, en deze medical needs vormen ook de basis van ons onderzoekprogramma. De vijf medical needs zijn:
· Anemie
· Bloeden en hemostase
· Kanker
· Immuundeficiëntie en veroudering
· Ontstekingen en vaatziekten
Voor ieder van deze medical needs wordt hieronder beschreven wat de relatie is tot de nationale wetenschapsagenda.

Research binnen Sanquin
De divisie Research van Sanquin bestaat uit bijna 300 onderzoekers en analisten die betrokken zijn bij fundamenteel, translationeel, klinisch en toegepast onderzoek. Een deel van de onderzoekfinanciering komt uit eigen middelen (als marge op de levering van producten en diensten); een deel komt va externe bronnen zoals ZonMW, Gezondheidsfondsen en de Europese onderzoekprogramma’s.
Sanquin werkt samen met vele onderzoekgroepen in Nederland en wereldwijd. Senior onderzoekers hebben veelal een dubbelaanstelling bij één van de Nederlandse universiteiten of universitair medische centra. Veertien Sanquin onderzoekers zij eveneens als hoogleraar verbonden deze instellingen. De research divisie van Sanquin heeft hierdoor een academische signatuur, waarin ook onderwijs en nascholing op universitair niveau een plaats heeft, naast onderwijs en nascholing op MBO- en HBO-niveau.
Niet alleen binnen de divisie Research wordt innovatief onderzoek gedaan. De verschillende organisatieonderdelen die producten maken en diensten verzorgen hebben ook een afdeling Product & procesontwikkeling waar Research & Development plaatsvindt, die dichter bij de markt staat.

Last edited on: 13 June 2016