Mogen kinderen mee in de keuringskamer?

Het is de bedoeling dat je alle vragen op de vragenlijst eerlijk beantwoordt. In de vragenlijst staat een aantal privacygevoelige vragen. Het kan voorkomen dat je je pas tijdens het invullen van het formulier realiseert dat je een risicovraag met ‘ja’ moet beantwoorden, maar dit in het bijzijn van een ander niet durft.
Daarom geldt de regel dat personen ouder dan 6 jaar niet mee mogen in de keuringsruimte. Ook niet als zij zeggen geen geheimen voor elkaar te hebben.