Waarom mag er niemand mee in de keuringskamer?

Het is de bedoeling dat de donor alle vragen op de vragenlijst eerlijk beantwoordt. In de vragenlijst staat een aantal privacygevoelige vragen over seksuele contacten. Het kan voorkomen dat de donor zich pas tijdens het invullen van het formulier realiseert dat hij of zij een 'risicovraag' met 'ja' moet beantwoorden, maar dit vanwege het bijzijn van een ander (gezinslid of kennis) niet durft.

Dit kan tot een vervelende situatie leiden en bovendien voor de ontvanger van het bloed een groot risico inhouden. Sanquin wil te allen tijde voorkomen dat dit gebeurt. Daarom geldt de regel dat kinderen ouder dan zes jaar niet meer mee mogen in de keuringskamer. Ook partners en ouders mogen om dezelfde reden niet mee in de keuringskamer, ook niet als zij aangeven geen geheimen te hebben voor elkaar.