Je kent haar niet, maar ze is je eeuwig dankbaar

Donorklachten

Sanquin Bloedvoorziening doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de service aan de donor op een hoog niveau ligt. Mocht je als donor toch een klacht hebben, dan kun je deze als volgt bij ons indienen.

Klacht of suggestie?

Je kunt een klacht in eerste instantie en bij voorkeur kenbaar maken aan de medewerkers op de afnamelocatie. Voor opmerkingen van medische aard kun je ook terecht bij onze donorarts. Als dit contact niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je het contactformulier invullen. Binnen vier weken ontvang je (schriftelijk) bericht over de afhandeling van de klacht.

In bezwaar

Mocht je klacht niet voldoende zijn afgehandeld, kun je je per e-mail of schriftelijk wenden tot de donorklachtencommissie. Dit moet binnen drie maanden na ontstaan van de klacht of na (schriftelijke) afhandeling ervan gebeuren. De donorklachtencommissie stuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging en doet binnen drie maanden uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Zonodig kan de donorklachtencommissie de Raad van Bestuur adviseren over eventuele verdere acties.

Meer informatie over onze werkwijze bij klachten? Bekijk ons reglement (pdf).

Mag ik nu bloed geven?

Doe de donortest