Je kent haar niet, maar je kunt haar wel genezen

Donor InZicht: erfelijke factoren

Achtergrond

Jaarlijks wordt ongeveer 5% van de donors uitgesteld voor een donatie vanwege een te laag hemoglobine (Hb). Deze donors moeten dan onverrichter zake weer naar huis, wat erg vervelend is. Een te laag Hb kan veroorzaakt zijn door een ijzertekort, of een verminderde aanmaak van rode bloedcellen. Sommige donors lijken daar gevoeliger voor te zijn dan anderen. We onderzoeken of erfelijke factoren van invloed zijn op het Hb en het verloop van het Hb na meerdere bloeddonaties.

Deelname

U kunt uitgenodigd worden als u eerder heeft meegedaan aan donoronderzoek (Donor InZicht I en/of II). Deelname aan deze studie is alleen mogelijk bij uitnodiging, u kunt uzelf helaas niet opgeven. Wij vragen deelnemers eenmalig vier buisjes bloed af te staan voor het onderzoek. Bij actieve donors worden deze buisjes afgenomen uit het monsterzakje, bij niet-actieve donors door middel van venapunctie. Verder vragen wij donors  eenmalig een menstruatiescorekaart bij te houden (alleen vrouwen) en eenmalig een aantal digitale vragenlijsten in te vullen. Mocht u de vragenlijsten liever op papier willen ontvangen, dan is dat ook mogelijk. Neem in dat geval contact op met de onderzoeker via onderstaande contact gegevens.

Meer weten?

 Contact

 
 Donor InZicht: erfelijke factoren  Donor InZicht: beweegonderzoek
 Mw. Drs. Tiffany Timmer  Mw. Drs. Rosa de Groot
 Telefoon: 06 - 12 74 20 99  Telefoon: 06 - 51 32 54 92
 E-mail: donorinzicht@sanquin.nl  E-mail: donorinzicht@sanquin.nl

Mag ik nu bloed geven?

Doe de donortest