Je kent haar niet, maar je kunt haar wel genezen

Donor InZicht: beweegonderzoek

Algemeen

Als onderdeel van Donor InZicht: erfelijke factoren onderzoeken wij het beweegpatroon van donors. Jouw beweegpatroon kan namelijk (ook) van invloed zijn op het hemoglobine (Hb). Vragenlijsten zijn niet altijd even betrouwbaar en volledig, daarom willen we met een aantal donors een uitgebreider beweegonderzoek doen met behulp van een accelerometer, ook wel een beweegmeter genoemd. Deze meter meet en registreert beweging, niet wat je hebt gedaan of waar je bent geweest.

Deelname

Je kunt meedoen aan het beweegonderzoek als je je hebt opgegeven tijdens jouw deelname aan Donor InZicht: erfelijke factoren. Vanwege een beperkt aantal beschikbare beweegmeters, kan niet iedereen die zich opgeeft daadwerkelijk meedoen. Bij deelname krijg je een beweegmeter toegestuurd. Deze draag je zeven dagen wanneer je wakker bent. Ondertussen houd je op een formulier bij wanneer je de beweegmeter gedragen heeft. Na afloop van het onderzoek krijg je een overzicht van jouw lichamelijke activiteit.

 Contactgegevens onderzoeker

 Donor InZicht: beweegonderzoek
 Mw. Drs. Rosa de Groot
 Telefoon: 06 - 51 32 54 92
 E-mail: donorinzicht@sanquin.nl

Mag ik nu bloed geven?

Doe de donortest