Je kent haar niet, maar ze kan niet zonder jou

Gordelroos of waterpokken? Geef plasma!

Heb je in de laatste 4 weken gordelroos of waterpokken gehad? Dan hebben we je hard nodig.

De kans is dan groot dat je antistoffen tegen het varicella-zostervirus in je bloed hebt. Je bent zeer geschikt om plasma te geven met antistoffen tegen dit virus dat waterpokken en gordelroos veroorzaakt. 

Ja, ik wil meehelpen!

Bel ons op 0800-5115 (gratis). We stellen je dan een paar vragen en maken een afspraak voor een volgende donatie waarbij we plasma gaan afnemen. Vooral bij mensen die kort geleden gordelroos of waterpokken hebben gehad is het gehalte aan varicella-zoster-antistoffen heel hoog. Omdat het gehalte van de antistoffen vaak snel weer daalt, is het de bedoeling om in een periode van zes weken twee- tot driemaal plasma te geven. Daarna is het gehalte te laag.

Na de plasmadonaties kun je dan weer bloed geven als dat je voorkeur heeft.

Wie heeft deze antistoffen nodig?

Van plasma met antistoffen tegen gordelroos en waterpokken worden medicijnen gemaakt voor patiënten met een sterk verminderde weerstand. Denk hierbij aan kinderen die tegen kanker worden behandeld en te vroeg geboren kinderen.

Wat zijn gordelroos en waterpokken?

Gordelroos en waterpokken worden veroorzaakt door hetzelfde virus, het Varicella zostervirus. Waterpokken is een heel besmettelijke kinderziekte. In de meeste gevallen is de ziekte onschuldig, maar het kan levensbedreigend zijn bij kinderen met een sterk verminderde weerstand. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kinderen die tegen kanker worden behandeld, of bij te vroeg geboren baby’s. Ook pasgeboren baby’s lopen extra risico als de moeder kort voor de bevalling waterpokken heeft gehad, of direct na de bevalling waterpokken krijgt.

Bij gordelroos zit het zo: na de waterpokkeninfectie blijft het Varicella zoster-virus in de zenuwknopen zitten. Het virus kan weer actief worden als de weerstand van het lichaam vermindert, bijvoorbeeld door ziekte of stress. Dan kan gordelroos ontstaan. Het is een infectie die vooral op latere leeftijd voorkomt. Gordelroos begint meestal met pijn op de huid. Na enkele dagen ontstaan er aan één kant van het lichaam (vooral op de rug, borst, schouder en arm) blaasjes die in groepjes voorkomen. Daarna drogen de blaasjes in tot korsten. Gordelroos gaat gepaard met hevige jeuk en soms met koorts.

Meer weten?

Mag ik nu bloed geven?

Doe de donortest