Je kent haar niet, maar ze kan niet zonder jou

Specifieke plasmadonaties

Als jij een hoog gehalte van specifieke antistoffen in je bloed hebt, kun je helpen door plasmadonor te worden. Van de antistoffen uit jouw plasma maken we vaccinaties die besmetting met hepatitis A (geelzucht), hepatitis B, gordelroos, waterpokken en tetanus kunnen voorkomen.

Antistoffen kunnen ziekten voorkomen

Specifieke antistoffen (afweerstoffen) kunnen bepaalde ziekten als hepatitis en tetanus voorkomen. Prik je je bijvoorbeeld aan een gebruikte naald, dan kun je een vaccinatie krijgen met hepatitis B-antistoffen om hepatitis B te voorkomen. Of loop je een ernstige verwonding op, dan krijg je meestal een vaccinatie met tetanus-antistoffen om tetanus te voorkomen.

Gemaakt van plasma

De antistoffen worden gemaakt uit plasma van vrijwillige, niet-betaalde, Nederlandse donors met een hoog gehalte van deze specifieke afweerstoffen in hun bloed. Om voldoende antistof-vaccinaties te kunnen maken, hebben we veel plasma nodig van deze donors. Als je eenmaal plasmadonor bent, meten we regelmatig het gehalte van de specifieke antistoffen waarvoor je donor bent.

Hepatitis B 

Bevat jouw bloed voldoende antistoffen tegen hepatitis B? Dan kun je ons helpen door plasmadonor te worden. Het kan zijn dat je antistoffen hebt aangemaakt omdat je ooit een infectie met het hepatitis B-virus hebt gehad en daarvan bent genezen. Of misschien heb je je ooit tegen hepatitis B laten inenten en zo antistoffen gevormd. Om zeker te weten dat het gehalte aan antistoffen hoog genoeg is, zullen we dit eerst bepalen.

Hepatitis A 

We zijn altijd op zoek naar donors met genoeg antistoffen tegen hepatitis A in hun bloed.
De antistoffen kunnen aangemaakt zijn omdat je een infectie met het hepatitis A-virus hebt gehad en daar inmiddels van genezen bent. Mensen die gevaccineerd zijn tegen hepatitis A hebben antistoffen gevormd en kunnen ook bloedplasmadonor worden. Om zeker te weten dat het gehalte aan antistoffen hoog genoeg is, zullen we dit eerst bepalen.

Gordelroos en waterpokken 

Gordelroos en waterpokken worden veroorzaakt door hetzelfde virus, het Varicella zostervirus. Kinderen worden niet standaard ingeënt tegen waterpokken. Deze ziekte kan bij kinderen met een sterk verminderde weerstand echter levensgevaarlijk zijn.

Varicella zoster antistoffen kunnen waterpokken bij deze kinderen voorkomen. Deze antistoffen worden gemaakt uit bloedplasma van mensen die gordelroos of waterpokken hebben of kort geleden hebben gehad. Heb jij verschijnselen die wijzen op gordelroos of waterpokken of heb je die kortgeleden gehad? Dan kun je (anti-varicella zoster) plasmadonor worden.

Tetanus

Slechts een klein gedeelte (ongeveer 5 procent) van de Nederlandse bevolking heeft genoeg antistoffen tegen tetanus om in aanmerking te komen voor anti-tetanus bloedplasmadonatie. Daarom zoekt de bloedbank donors die bereid zijn zich te laten inenten tegen tetanus, zodat het gehalte aan antistoffen in hun bloed toeneemt.

Meld je aan!

Heb jij een hoog gehalte van een van bovenstaande specifieke antistoffen in je bloed, meld je dan aan via onze donorinformatielijn (0800-5115) of via het aanmeldformulier.

Meer weten? 

Mag ik nu bloed geven?

Doe de donortest