Je kent haar niet, maar ze kan niet zonder jou

Navelstrengbloed geven

In navelstrengbloed zitten bloedvormende stamcellen. Normaal gesproken wordt het navelstrengbloed samen met de placenta na afloop van de bevalling weggegooid. De stamcellen uit navelstrengbloed kunnen gebruikt worden voor stamceltransplantaties, bijvoorbeeld bij mensen met leukemie (kanker).

De Navelstrengbloedbank is een onderdeel van Sanquin. Net als het geven van bloed of plasma is het geven van navelstrengbloed vrijwillig. De Navelstrengbloedbank van Sanquin is een publieke bank zonder winstoogmerk.

Beperkte capaciteit

Het is op dit moment alleen mogelijk om navelstrengbloed te doneren in een ziekenhuis of geboortecentrum dat met ons samenwerkt. Je moet je hier wel vooraf voor aanmelden. De Navelstrengbloedbank van Sanquin werkt op dit moment samen met een aantal verloskundigenpraktijken, geboortecentra en afdelingen Verloskunde/Gynaecologie van ziekenhuizen in Amsterdam, Delft en Bergen op Zoom.

Het bewaren van navelstrengbloed

In Leiden, waar de Navelstrengbloedbank gevestigd is, slaan we de stamcellen uit het navelstrengbloed op. Het navelstrengbloed wordt direct na de geboorte van de baby gedoneerd, als de navelstreng is doorgeknipt. Dit is geheel pijnloos en zonder risico.

Meer weten?

Mag ik nu bloed geven?

Doe de donortest