Je kent haar niet, maar je kunt haar wel genezen

Wat is ferritine?

Het ferritinegehalte in het bloed is een goede maat voor de ijzervoorraad in je lichaam. Ferritine is een eiwit dat zorgt voor de binding van ijzer aan de rode bloedcellen en is nodig voor opslag van ijzer in de lever en in het beenmerg.

Wat is de functie van ijzer in het bloed?

Om hemoglobine (Hb) aan te maken is ijzer nodig. Hemoglobine zorgt voor het zuurstoftransport naar alle organen zodat ze goed werken. Maar als je niet genoeg ijzer hebt, kan dit op de lange termijn tot bloedarmoede leiden.

IJzervoorraad te laag, en nu?

Van een ijzertekort hoef je niet direct last te hebben, maar leidt dit tot bloedarmoede dan geeft dit meestal wel klachten. Klachten kunnen zijn vermoeidheid, spierzwakte, concentratieproblemen en hoofdpijn. Het is dan belangrijk om maatregelen te nemen om de ijzervoorraad weer op peil te krijgen. Om bloedarmoede voor te zijn, voeren we stapsgewijs (per groep afnamelocaties) een ferritinemeting in. Met de ferritinemeting houden we jouw ijzervoorraad goed in de gaten.

Wanneer start de ferritinemeting?

In september jl. is Sanquin gestart met de invoering van de ferritinemeting. Deze nieuwe meting komt naast de al bekende vingerprik (Hb meting). Er is gestart met een pilot voor de locaties Den Bosch, Tilburg en Waalwijk. Wanneer alles naar wens verloopt volgen in oktober stapsgewijs de locaties in de rest van het land. We informeren je uiteraard tijdig over de start van de ferritinemeting op jouw locatie.

Meer weten?

Wil je donor worden?

Meld je aan!