Wat is een HLA-getypeerd bloeddonorschap?

Van iedere donor wordt een aantal bloedgroepen bepaald. Meestal betreft het bloedgroepen van de rode bloedcellen, het meest bekend zijn natuurlijk de ABO en de Rhesus D (RhD) bloedgroep. Ook de witte bloedcellen (leukocyten), de bloedplaatjes (trombocyten) bezitten echter bloedgroepen.

Het meest bekende bloedgroepsysteem van witte bloedcellen, stamcellen en bloedplaatjes is het zogenaamde HLA-systeem. In Nederland zijn zo’n 30.000 bloeddonors na vooraf verkregen toestemming getypeerd voor deze kenmerken. Deze HLA-typeringen geven Sanquin de mogelijkheid speciale bloedproducten te vervaardigen zoals HLA-getypeerd trombocytenconcentraat en HLA-geselecteerde stamcellen ten behoeve van stamceltransplantatie.