Welke bloedgroep krijg ik van mijn ouders?

In het onderstaande schema is te zien welke bloedgroep de kinderen van een ouderpaar kunnen krijgen en welke niet. Dit schema geldt voor het ABO-bloedgroepsysteem.

bloedgroepen-tabel

* In bijzondere situaties is soms een andere bloedgroep mogelijk.

Voor het Rhesus D (RhD)-kenmerk geldt het volgende. Als beide ouders hier negatief voor zijn, dan is het kind ook RhD-negatief. Als één van beide of beide ouders RhD-positief zijn, dan kan het kind zowel positief als negatief zijn.