Specifieke plasmadonaties

Als jij een hoog gehalte van specifieke antistoffen in je bloed hebt, kun je helpen door plasmadonor te worden.

Specifieke antistoffen, ook wel afweerstoffen genoemd, kunnen bepaalde ziekten als hepatitis en tetanus voorkomen. Prik je je bijvoorbeeld aan een gebruikte naald, dan kun je een vaccinatie krijgen met hepatitis B-antistoffen om hepatitis B te voorkomen. Of loop je een ernstige verwonding op, dan krijg je meestal een vaccinatie met tetanus-antistoffen om tetanus te voorkomen.

De antistoffen worden gemaakt uit plasma van vrijwillige, niet-betaalde, Nederlandse donors met een hoog gehalte van deze specifieke afweerstoffen in hun bloed. Om voldoende antistof-vaccinaties te kunnen maken, hebben we veel plasma nodig van deze donors. Als je eenmaal plasmadonor bent, meten we regelmatig het gehalte van de specifieke antistoffen waarvoor je donor bent.

Van de antistoffen uit jouw plasma maken we vaccinaties die besmetting met hepatitis A, hepatitis B, gordelroos of waterpokken, en tetanus kunnen voorkomen. Van rhesus (D)-antistoffen wordt de rhesusprik gemaakt.

Meld je aan!

Heb jij een hoog gehalte van een van bovenstaande specifieke antistoffen in je bloed? Meld je dan aan via onze donorinformatielijn (088-730 8686) of via het aanmeldformulier.