menu menu

Wordt gedoneerd plasma commercieel ingezet?

Ingezameld plasma wordt door Sanquin Bloedbank verkocht aan Sanquin Plasma Products (SPP), tegen een marktconforme prijs die door de minister van VWS is vastgesteld. SPP verwerkt dit plasma tot levensreddende geneesmiddelen.

Geneesmiddelenmarkt

SPP is actief op een commerciële markt, waar het concurreert met partijen die gedreven zijn op het maken van winst. Om te kunnen concurreren met dergelijke partijen verkoopt SPP geneesmiddelen tegen prijzen die gangbaar zijn op de geneesmiddelenmarkt.

Patiënten in andere landen

Van sommige andere componenten uit plasma ontstaan overschotten omdat daarnaar op de Nederlandse markt onvoldoende vraag is. Deze overschotten worden aangewend voor de behandeling van patiënten in andere landen: door zusterorganisaties van Sanquin, zoals in Finland, of via vaste distributiepartners van Sanquin, in bijvoorbeeld Turkije en Indonesië.

Not-for-profit

Alle eventuele baten vanuit SPP worden geïnvesteerd in Sanquin en komen ten goede aan investeringen in materiaal, processen, huisvesting, mensen en onderzoek. Sanquin blijft een not-for-profit karakter behouden en zal geen winst uitkeren aan derden. Er zijn geen externe aandeelhouders die aanspraak kunnen maken op dividend.