Terug naar overzicht

Eerste donorartsen geregistreerd in 'nieuw' vakgebied Donorgeneeskunde

Datum
9 februari 2017

Op zaterdag 4 februari 2017 ontvingen 19 donorartsen – waaronder een aantal Sanquin artsen –  hun registratie als ‘Profielarts in het vakgebied Donorgeneeskunde’. Donorgeneeskunde is in 2014 erkend als medisch vakgebied door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). De 19 donorartsen zijn nu de eersten in Nederland die een registratie in Donorgeneeskunde hebben ontvangen.

Donorgeneeskunde is een door de KNMG nieuw erkend geneeskundig profielspecialisme binnen het domein van de Sociale Geneeskunde. Hierin vind je ook geneeskundige profielspecialismen als arts infectieziektebestrijding, jeugdarts of forensisch arts. Donorgeneeskunde is als opleidings- en vakgebied erg versnipperd geweest. Zo had Sanquin bijvoorbeeld haar eigen opleiding. Het nieuwe traject richt zich zowel op donatie van bloed, als van weefsels en organen.

Samenwerking bevorderen

Sanquin transfusiearts Peter van den Burg heeft zich met de Nederlandse Vereniging van Donorgeneeskunde (NVDG)  jarenlang hard gemaakt voor de officiële erkenning van het vakgebied. “De erkenning bevestigt het belang van goede donorzorg en helpt om de samenwerking tussen de donatieketens te bevorderen. Met een brede opleiding geef je artsen veel meer bagage. Dat is goed voor de professionaliteit en kwaliteit van het vak. En uiteindelijk dus voor donor en patiënt.”

Werkgroep

Momenteel is een werkgroep van de NVGD en het opleidingsinstituut (NSPOH) hard bezig om het complete programma te ontwikkelen. Donorgeneeskunde is onderdeel van het specialisme Arts, Maatschappij en Gezondheid. Na de tweejarige profielopleiding kunnen artsen doorstromen naar de vervolgopleiding tot het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid. De verwachting is dat vanaf 2018 ook nieuwe donorartsen kunnen starten met de volledige profielopleiding Donorgeneeskunde.

520x286-donorartsen-registratie

Terug naar overzicht