Terug naar overzicht

Orgaandonatie, hoe werkt het?

Per jaar krijgen ongeveer 1200 Nederlanders een orgaantransplantatie. Sanquin werkt hier aan mee door op basis van bloedkenmerken een goede match te maken tussen orgaandonor en patiënt. 

Wachten op een nieuwe nier

Nierpatiënten die een nieuwe nier nodig hebben, komen op een wachtlijst te staan. In Sanquins HLA-laboratorium onderzoeken en typeren we het bloed van patiënten die wachten op een stamcel- of orgaantransplantatie uit het VU Medisch Centrum en het AMC op zogenaamde HLA-kenmerken. Die zijn te vinden in het bloed. Nadat dit in kaart is gebracht, kijken we of er een geschikte match is met bijvoorbeeld een familielid. Zo niet, dan zoeken we een donor via Eurotransplant (de organisatie die zorg draagt voor de toewijzing van donororganen) in Leiden.

Match met orgaandonor

Wanneer er een match is tussen de patiënt op de wachtlijst en een orgaandonor, checkt het HLA-lab voor de zekerheid nogmaals de HLA-kenmerken van donor en patiënt. Als alles klopt, wordt er voor gezorgd dat het orgaan zo snel mogelijk bij de patiënt is. In het geval van een hart- of longtransplantatie geldt: hoe eerder hoe beter. Gaat het om bijvoorbeeld een niertransplantatie, dan moeten de nieren het liefst binnen 24 uur getransplanteerd zijn.

Tekort aan donors

Hoe kleiner het aanbod van orgaandonoren, des lastiger het is om een match te maken tussen patiënt en transplantaat. Helaas is er nog altijd een tekort aan orgaandonoren, waardoor niet altijd een goede match kan worden gemaakt. Daarom hoop ik dat medelanders steeds vaker het donorcodicil zullen invullen!

Junior Lardy, hoofd afdeling HLA diagnostiek

Terug naar overzicht