Terug naar overzicht

Ik wil worden: directeur van een bloedbank

Bij Sanquin lopen geregeld stagiairs rond: voor een maatschappelijke of onderzoeksstage, maar ook bijvoorbeeld voor een stage bij de hr- of communicatieafdeling. Een aantal stagiairs is extra bijzonder. Zij komen uit een ontwikkelingsland en lopen bij ons stage als onderdeel van hun opleiding tot bloedbankdirecteur.

Bijna elk land in de wereld heeft een nationale of regionale bloedvoorziening. Niet overal is deze zo goed georganiseerd als in Nederland. Veel Afrikaanse landen bijvoorbeeld moeten werken met onvoldoende gekwalificeerd personeel. Sanquin begeleidt en adviseert landen met zich ontwikkelende economieën, met als doel een veilige en duurzame bloedvoorziening. Dat doen we op verschillende manieren, en één daarvan is het aanbieden van stages als onderdeel van de Master for Management of Transfusion Medicine (MMTM).

Pittige klus

Het personeel van bloedbanken in Derde Wereldlanden doet zijn uiterste best om de bloedvoorziening op het beste niveau te krijgen. Maar helaas zijn er in deze landen veel factoren die roet in het eten gooien. Zo is er niet altijd de juiste kennis en ervaring om leiding te geven aan de organisatie. Daarom heeft Sanquin deze master opgezet. De studie is geen gemakkelijk traject. Studenten volgen in het eigen land negen modules via e-learning en sluiten deze elk afzonderlijk af met een examen. Je kunt je voorstellen dat er behoorlijk wat praktische problemen zijn om de studie tot een goed einde te brengen. Denk maar aan een goede internetverbinding om alle e-learnings en examens te volgen.  Maar ook financiering is een lastig punt. Donaties vanuit bedrijven, regeringen van de landen zelf en ontwikkelingsorganisaties zijn de belangrijkste sponsoring voor de studenten.

Onderdelen van de studie

Naast het volgen van de modules moeten de studenten een begin maken met onderzoek voor een masterthesis, een verplicht onderdeel van een masterstudie. Vervolgens komen de studenten ongeveer een half jaar naar Nederland om nog vijf modules aan de Rijksuniversiteit Groningen te volgen én een stage  bij Sanquin. Tijdens de stage krijgt de student de vele facetten van het werken bij een bloedbank te zien. Ze leren onder andere meer over het werven van donors maar ook het nut van een sociaal jaarverslag.

Het is buitengewoon nuttig om op die manier ervaringen uit te wisselen. Zo vertelde de eerste stagiair, die uit Eritrea kwam, dat hij verrast was dat kinderen in Nederland welkom zijn om mee te komen met hun ouders wanneer deze bloed komen geven. Hij heeft deze ervaring meegenomen naar Eritrea, zodat de kinderen daar aangemoedigd worden om later ook bloed te gaan geven.

De stage bij Sanquin is niet alleen relevant voor de studenten, maar draagt ook bij aan de verbetering van de bloedvoorziening van het ontwikkelingsland. De ervaringen worden gedeeld en waar mogelijk wordt kennis in het land zelf al direct gebruikt. Daarnaast leren wij er natuurlijk zelf ook van, een win-win situatie dus!

Martin Smid is directeur van de afdeling Consulting Services (CS) van Sanquin Bloedvoorziening. CS levert technisch advies en assistentie aan bloedtransfusie organisaties en of overheden van landen met zich ontwikkelende economieën.

Terug naar overzicht