Terug naar overzicht

Sanquin en kanker

Datum
14 december 2016

200x141-onderzoekerKanker is een van de vijf pijlers, de zogenoemde medical needs, waar Sanquin haar onderzoek op richt. Met die medical needs sluit Sanquin aan bij de Nationale Wetenschapsagenda. Waarom is kanker nu zo belangrijk voor een instituut waarbij alles om bloed draait?

Kanker en bloed hebben heel veel met elkaar te maken. Dertig procent van alle gedoneerde rode bloedcellen gaat naar kankerpatiënten. Maar liefst zestig procent van de bloedplaatjes is voor hen bestemd. Dat komt omdat chemotherapie de aanmaak van bloedcellen in het beenmerg remt. Zonder donorbloed doorstaan veel kankerpatiënten hun chemo’s niet. Ook andere soorten bloedcellen worden ingezet bij de strijd tegen kanker.

Stamcellen

Voor kankerpatiënten die een stamceltransplantatie nodig hebben, haalt Sanquin deze cellen uit bloed van stamceldonors en uit navelstrengbloed van pasgeboren baby’s. We helpen met het vinden van een goede match tussen donor en ontvanger. Daarvoor bepalen we de celkenmerken die overeen moeten komen.

Immuuntherapie

Verschillende soorten immuuncellen uit bloed kweken we op tot geavanceerde cellulaire producten voor gebruik in klinische studies. Deze helpen kankerpatiënten bij het bestrijden van hun tumoren door het immuunsysteem te versterken of te veranderen. Dit soort immuuntherapieën bestaan nog niet zo lang, en kunnen een alternatief bieden voor behandeling met belastende chemotherapie. Sanquin draagt met onderzoek bij om huidige therapieën te verbeteren en nieuwe therapieën te ontwikkelen.

Om uit te zoeken of immuuntherapieën aanslaan ontwikkelen we diagnostische testen die precies kijken hoe het immuunsysteem van de patiënt ervoor staat. Daarnaast hebben we technologieën ontwikkeld voor het selecteren van immuuncellen die effectief kankercellen kunnen aanvallen. Deze technologieën zijn voor de hele wereld beschikbaar.

Een andere vorm van immuuntherapie bestaat uit behandeling met monoklonale antistoffen. Deze kunnen kankercellen beter zichtbaar maken voor het immuunsysteem of het immuunsysteem versterken. Sanquin ontwikkelt zelf ook dit soort antistoffen en zoekt naar methoden om antistof therapie tegen kanker te verbeteren. Onze testen meten vervolgens of patiënten voldoende monoklonale antistoffen in hun bloed hebben. Zo kan de arts meteen bijsturen als dat nodig is.

Leukemie

Voor patiënten met leukemie onderzoekt Sanquin het beenmerg. Geavanceerde testen bepalen heel precies om welk type het gaat. Dat is belangrijk voor prognose en behandeling en voorspelt de kans op terugkeer van de ziekte.

Wetenschapsagenda

Sanquin heeft haar onderzoek gebundeld tot vijf medical needs die aansluiten bij de Nationale Wetenschapsagenda. De Wetenschapsagenda verbindt wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij aan de hand van 140 vragen uit uiteenlopende vakgebieden. Met als doel het stimuleren van samenwerking, creativiteit en vernieuwing. De medical needs van Sanquin zijn:

Terug naar overzicht