Terug naar overzicht

Personen met ijzerstapelingsziekte welkom als bloeddonor

Datum
27 juni 2016

Mensen met hemochromatose (ijzerstapelingsziekte) ondergaan regelmatig een bloedafname op doktersvoorschrift. De bloedafnames hebben tot doel de overmaat aan ijzer in het lichaam te verminderen. Zo worden gezondheidsklachten en orgaanschade voorkomen. Het bloed dat bij deze mensen wordt afgenomen kon tot nu toe niet worden gebruikt voor transfusiedoeleinden. Met ingang van 27 juni 2016 verandert dit beleid en zijn personen met hemochromatose welkom als bloeddonor. Zij moeten dan wel aan enkele voorwaarden voldoen.
 
Samen met de Hemochromatose Vereniging Nederland (HVN) heeft Sanquin onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om mensen met hemochromatose toe te laten als bloeddonor. De conclusie is dat het bloed van mensen met hemochromatose geschikt is voor transfusie aan patiënten als daarbij een aantal regels en voorwaarden in acht wordt genomen. De aanmelding als bloeddonor is alleen mogelijk als de persoon met hemochromatose gezond is en voldoet aan de gangbare criteria waar bloeddonors aan moeten voldoen. Daarnaast moet de aanmelding plaatsvinden via de behandelend arts. Aanmelding is pas mogelijk in de zogeheten onderhoudsfase van de behandeling. In deze fase is de hoeveelheid ijzer in het lichaam verminderd tot een normale waarde en dient enkele keren per jaar bloed te worden afgenomen om een toename van de hoeveelheid ijzer te voorkomen.

Meer weten?

 

Terug naar overzicht