IJzerstapeling en therapeutische bloedafname

Voor sommige mensen is het laten afnemen van bloed goed voor de gezondheid. De meest voorkomende reden waarom een bloedafname gunstig is voor de gezondheid is de zogenaamde ijzerstapeling.

Wat is ijzerstapeling?

Ons lichaam heeft ijzer nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen. IJzer zit in onze voeding en wordt via onze darmen in ons lichaam opgenomen. Normaal gesproken is de hoeveelheid ijzer die we op nemen en gebruiken in evenwicht. Er kan een erfelijke aanleg of een ziekte zijn waardoor we meer ijzer in ons lichaam hebben of opnemen, dan nodig is. Dit ijzer hoopt zich steeds meer op waardoor organen aangetast kunnen worden. Dit noemen we ijzerstapeling ofwel hemochromatose. Een van de manieren waarmee ijzerstapeling behandeld kan worden is het afnemen van bloed.

Wat kan de bloedbank voor u betekenen?

In plaats van een bloedafname in het ziekenhuis kunt u ook terecht bij de bloedbank. De bloedbank heeft ruime ervaring met het afnemen van bloed. Dit bloed wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de behandeling van patiënten, maar ook voor onderzoek om de bloedtransfusie te verbeteren. Het voordeel van bloedafname bij de bloedbank is dat het bloed gebruikt kan worden voor onderzoek en de bloedafname is mogelijk dichter bij u in de buurt.

Aanmelding bij de bloedbank

U kunt zich (voor therapeutische bloedafname) niet zelf aanmelden bij de bloedbank, maar hebt een doorverwijzing nodig van de (huis)arts. Deze kan namelijk aangeven waarom en hoe vaak bij u bloed moet worden afgenomen. Na de doorverwijzing van uw (huis)arts zullen we een afspraak met u maken voor een eerste keuring.

Wat wordt er met uw bloed gedaan?

De bloedbank kan uw bloed gebruiken voor onderzoek om de bloedtransfusie te verbeteren, bijvoorbeeld om nieuwe tests te ontwikkelen of voor controles in laboratoria. Wij zullen uw bloed niet gebruiken voor de behandeling van patiënten. 

Verklaring

Wanneer u voor therapeutische doeleinden bloed wilt geven, vragen we u deze verklaring in te vullen en te ondertekenen.

Meer weten?

Laatst bewerkt op: 24 juni 2016