Botbank

De Botbank is een onderdeel van de unit Tissues & Cells van Sanquin Bloedvoorziening en levert bot- en kraakbeenproducten afkomstig van levende donors voor allogeen en autoloog gebruik. Sanquin Botbank heeft vestigingen in de Bloedbank van Nijmegen en Groningen.

De Botbank van Sanquin werkt samen met orthopedische afdelingen van geselecteerde ziekenhuizen bij het verkrijgen van gedoneerde heupkoppen. Deze heupkoppen zijn afkomstig van patiënten die een heupvervanging ondergaan en die hebben ingestemd met het doneren van de uitgenomen heupkop aan de Botbank.

Gedoneerd bot heeft vrijwel dezelfde eigenschappen als lichaamseigen bot. Een botdonatie die wordt goedgekeurd voor transplantatie, kan door een orthopeed worden toegepast bij andere patiënten met botdefecten.

De Botbank van Sanquin is door de minister erkend als Orgaanbank volgens de Wet Veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal.

Zonder winstoogmerk

Net als het geven van bloed of plasma is het doneren van een heupkop of kraakbeen vrijwillig. De Botbank van Sanquin is een publieke weefselbank die opereert zonder winstoogmerk.

 

Laatst bewerkt op: 10 april 2015