TRIX

TRIX staat voor Transfusie Register Irregulaire antistoffen en X(kruis)-proeven.
Op 23 mei 2007 is het systeem in productie genomen.

TRIX-gebuikersbijeenkomst 21 juni 2016 14:00 - 16:00 uur
gaat wegens het geringe aantal inschrijvingen niet door. Er zal een nieuwe bijeenkomst worden ingepland voor de tweede helft van 2016.

Verslag gebruikersraadvergadering 2014

In dit systeem kunnen patiënten worden ingevoerd die bekend zijn met irregulaire antistoffen. Deze landelijke database wordt gevoed vanuit de ziekenhuislaboratoria, de laboratoria van Sanquin en het BIBO. De database is beschikbaar gemaakt in het eigen netwerk van de deelnemende laboratoria, en wordt middels een synchronisatieproces 'up-to-date' gehouden. Via een webbrowser kan men deze database via het eigen Intranet te raadplegen, en tevens kan het systeem automatisch middels een Webservice geraadpleegd worden vanuit het eigen laboratoriuminformatiesysteem. De koppeling is twee-ledig:

  1. op de achtergrond wordt door het labinformatiesysteem gevraagd of de betreffende patiënt aanwezig is in TRIX
  2. bij het invoeren van de patiëntgegevens in TRIX kunnen de NAW-gegevens worden opgehaald uit het labinformatiesysteem (op dit moment alleen nog gebruikt door LABOSYS)

Technische informatie kunt u verkrijgen bij de heer drs. C.H.A. Veldhoven.

Voor alle overige informatie m.b.t. TRIX verwijst Sanquin naar de Gebruikerscommissie van TRIX, onder voorzitterschap van dr René Vossen, klinisch chemicus in het ORBIS MC te Sittard. Sanquin is de technische uitvoerder van het systeem, en gaat niet over de toelating, inhoud e.d.

Laatst bewerkt op: 17 juni 2016