Bloed is leven

Discrimineert Sanquin mannen die seks hebben met mannen door een periode van uitsluiting voor donatie te hanteren?

Het College voor de Rechten van de Mens en het Europees Hof van Justitie oordeelden in 2015 dat het risico voor ontvangers van bloed voorop moet blijven staan en dat het daarom aangewezen kan zijn om personen met een verhoogd risico op bloedoverdraagbare infecties te weren als bloeddonor. Tegelijkertijd moet het donorselectiebeleid niet onnodig tot uitsluiting van MSM leiden. Het huidige beleid om mannen die seks hebben gehad met mannen onder voorwaarden als bloeddonor toe te laten, volgt dit uitgangspunt.

Meer weten?